příspěvková organizace Ministerstva kultury

Na březích Nilu

Objevte svět obyvatel starověkého Egypta a starověké Núbie

 

(pá) 16. června 2023 – (ne) 1. října 2023

velký výstavní sál

vstupné: 130 Kč dospělí | 70 Kč děti 6–15 let | 50 Kč školní exkurze (skupiny min 10 žáků či studentů)

 Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/o-kudy-z-nudy/bannery-a-loga

 

Zajímá vás, jakými zvířaty a rostlinami byli obklopeni

staří Egypťanéa obyvatelé starověké Núbie?


Výstava Na březích Nilu, vzniklá v rámci spolupráce mezi Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur, představí více jak 150 unikátních originálních předmětů pocházejících ze sbírek Náprstkova muzea a Městského muzea Moravská Třebová.

Jejím záměrem je přiblížit široké veřejnosti přírodní svět faraonského Egypta a starověké Núbie pomocí předmětů, které starověcí obyvatelé nilských břehů používali během svého života, nebo s nimi byli pohřbeni.

Výstava je rozdělena do pěti částí. První se věnuje geologii nilského údolí a přilehlých pouští, druhá rostlinstvu, třetí zvířeně a čtvrtá člověku využívajícímu přírodní zdroje. Poslední, pátá část, přenese návštěvníka do zásvětních krajů a seznámí ho se staroegyptským bestiářem.

Ústředním exponátem instalace je rakev s mumií ženy jménem Har, která byla v době 4. stol. př. n. l. pohřbena ve středoegyptském Achmímu. Podobně jako řadu dalších předmětů přivezl tuto mumii z Egypta arcivévoda Josef Ferdinand Toskánský.

Návštěvníka bezesporu zaujmou rovněž mumie zvířecí, včetně mumií koček, krokodýlů, hadů, rejsků nebo čápa. Neméně pozornosti si však zaslouží také nádoby sloužící k výrobě a uchovávání piva nebo vína. Součástí výstavy jsou i chlebové placky upečené v době vlády slavné královny Hatšepsut před bezmála třemi a půl tisíci lety.

Jedním z nejcennějších vystavených předmětů je soška patřící do pohřební výbavy faraona Sethiho I. (vládl ve 13. století př. n. l.) uložené v panovníkově hrobě v Údolí králů.

Výstava Na březích Nilu jistě osloví všechny návštěvníky bez ohledu na věk, avšak lze ji díky její srozumitelnosti využít i jako doplněk školní výuky na základních a středních školách.

 

Na březích Nilu