příspěvková organizace Ministerstva kultury

Kolibříci

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
uspořádalo pro žáky a studenty v Uh. Brodě

přednášku Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D
ze Slezského zemského muzea v Opavě

KOLIBŘÍCI

součástí přednášky byla projekce
a diskuze s přednášejícím

PREZENTACE PŘEDNÁŠKY ZDE

pátek 2. března 2007
(9:00 - pouze plánováno) a 11:00 (posluchači)

v Muzeu J. A. Komenského

výstava kolibříků „Létající drahokamy“ byla zahájena tentýž den, 2. března 2007 v 17 hodin v muzeu

přednáška volně napojila na předchozí autorovu přednášku "Netopýři - mýty a realita" z roku 2006