příspěvková organizace Ministerstva kultury

Tropické pralesy

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, www.mjakub.cz
Slezské zemské muzeum Opava, www.szm.cz

uspořádali přednášku

Mgr. Martina Gajdošíka, Ph.D.
(autor letošní výstavy o kolibřících "Létající drahokamy", u níž byla též uskutečněna přednáška "Kolibříci" a pořízen její videozáznam)

TROPICKÉ PRALESY


proběhla v pátek 14. září 2007
v „nové třídě“ muzea

pro školy:
(přišlo 121 žáků a 8 pedagogů)

9:00 (70 žáků)
10:30 (51 žáků)

pro veřejnost:
17:00 (cca 10 návštěvníků)

videoukázky a prezentace

přednáška měla 4 části:
- tropické lesy obecně
- afrotropický prales
- neotropický prales
- orientální prales

(letmo australský a madagaskarsky prales)

přednáška proběhla jako doprovodná akce
k výstavě kreseb a obrazů Jana Dungela "Jak se maluje prales"
(Velký výstavní sál muzea)

PREZENTACE PŘEDNÁŠKY ZDE