příspěvková organizace Ministerstva kultury

Bedřich Weber

(4.3. 1840 – 19.4. 1905)

Advokát, dlouholetý starosta města a předseda Musejní společnosti. Narodil se 4. 3. 1840 v Žeravicích na Kyjovsku v rodině místního učitele. Pocházel z jedenácti sourozenců a na studiích byl podporován svým starším bratrem. Doktorát práv získal v roce 1866 ve Štýrském Hradci. Poté nastoupil advokátskou praxi v Kyjově. Na vyzvání P. Jana Parobka se v roce 1873 usadil v Uherském Brodě a od počátku se účastnil politického a kulturního života. V roce 1881 byl zvolen předsedou spolku Občanská beseda a od roku 1894 se stává jejím čestným předsedou. Současně zastával funkci předsedy Občanské záložny a místopředsedy Okresní školní rady. Společně s P. Janem Parobkem, Františkem Janáčkem, lékárníkem Ignátem Seichertem a okresním sudím Františkem Eliášem se postavil v roce 1890 do čela volebního boje, jehož výsledkem bylo předání správy města do českých rukou. Byl třikrát zvolen starostou v letech 1894, 1900 a 1904, v roce 1897 byl jmenován čestným měšťanem Uherského Brodu.

Jako starosta města byl od počátku nakloněn myšlence na zřízení městského muzea a tak se na zasedání městské rady 18. 8. 1894 přičinil o jeho založení. Na valné hromadě konané 28. 6. 1902 byl zvolen předsedou Musejní společnosti. Za jeho předsednictví došlo v roce 1904 ke změně stanov a názvu spolku na Musejní společnost pro moravské Slovácko. Funkci předsedy vykonával až do své smrti 19. 4. 1905.

V mladších letech byl literárně činný a podporoval literární dění, a proto se jeho práce ve Společnosti soustředila převážně na organizaci přednáškové činnosti o českých spisovatelích. Jeho hosty byly často osoby z uměleckých a divadelních kruhů, jako spisovatel Václav Kosmák, hudebník František Ondříček a hudební skladatel Karel Weis.