příspěvková organizace Ministerstva kultury

Bedřich Weber

(4.3. 1840 – 19.4. 1905)

Advokát, dlouholetý starosta města a předseda Musejní společnosti. Narodil se 4. 3. 1840 v Žeravicích na Kyjovsku v rodině místního učitele. Pocházel z jedenácti sourozenců a na studiích byl podporován svým starším bratrem. Doktorát práv získal v roce 1866 ve Štýrském Hradci. Poté nastoupil advokátskou praxi v Kyjově. Na vyzvání P. Jana Parobka se v roce 1873 usadil v Uherském Brodě a od počátku se účastnil politického a kulturního života. V roce 1881 byl zvolen předsedou spolku Občanská beseda a od roku 1894 se stává jejím čestným předsedou. Současně zastával funkci předsedy Občanské záložny a místopředsedy Okresní školní rady. Společně s P. Janem Parobkem, Františkem Janáčkem, lékárníkem Ignátem Seichertem a okresním sudím Františkem Eliášem se postavil v roce 1890 do čela volebního boje, jehož výsledkem bylo předání správy města do českých rukou. Byl třikrát zvolen starostou v letech 1894, 1900 a 1904, v roce 1897 byl jmenován čestným měšťanem Uherského Brodu.

Jako starosta města byl od počátku nakloněn myšlence na zřízení městského muzea a tak se na zasedání městské rady 18. 8. 1894 přičinil o jeho založení. Na valné hromadě konané 28. 6. 1902 byl zvolen předsedou Musejní společnosti. Za jeho předsednictví došlo v roce 1904 ke změně stanov a názvu spolku na Musejní společnost pro moravské Slovácko. Funkci předsedy vykonával až do své smrti 19. 4. 1905.

V mladších letech byl literárně činný a podporoval literární dění, a proto se jeho práce ve Společnosti soustředila převážně na organizaci přednáškové činnosti o českých spisovatelích. Jeho hosty byly často osoby z uměleckých a divadelních kruhů, jako spisovatel Václav Kosmák, hudebník František Ondříček a hudební skladatel Karel Weis.

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999