příspěvková organizace Ministerstva kultury
František Rajchl (1865 - 1938) - učitel, překladatel a muzejník

František Rajchl (1865 - 1938) - učitel, překladatel a muzejník

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě pořádalo výstavu FRANTIŠEK RAJCHL (1865–1938)

UČITEL, PŘEKLADATEL A MUZEJNÍK výstava k 70. výročí úmrtí dlouholetého předsedy Muzejní společnosti v Uherském Brodě a regionálního polyhistora součástí výstavy byla sbírka pohlednic Fr. Rajchla vernisáž proběhla v pátek 21.11.2008, 17:00 úvodní slovo měl Ing. Rostislav Rajchl, vnuk (včetně textu Prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc. – Prof. V. Podborský uskutečnil 18.2.2009 v Uherském Brodě přednášku k problematice pravěkého náboženství a jeho vztahu ke křesťanství (MSKA Uh. Brod), Prof. Podborský je také autorem knihy "Náboženství pravěkých Evropanů (MU Brno)) v kulturním programu vystoupili Roman Švehlík (Divadlo Brod) - přednes literárního textu "Búdaři" Marie Rosenfeldová (Gymnázium JAK, Uh. Brod)–kytara, zpěv (spirituály) Malý výstavní sál 21.11. 2008–1.3. 2009

František Rajchl


href="http://navrcholu.cz/"> src="http://c1.navrcholu.cz/hit?site=103957;t=lb14;ref=;jss=0"
width="14" height="14" alt="NAVRCHOLU.cz"
style="border:none" />