příspěvková organizace Ministerstva kultury

Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
uspořádalo výstavu

ODĚVY, CHLADNÉ ZBRANĚ A ZBROJE
DOB STŘEDOVĚKÝCH A RENESANČNÍCH


výrobky platnéře Hynka Minarčíka
zbrojíře Štefana Nitranského (Swords-costumes.eu)
dobový oděv Martiny Hřibové (Kostym.cz)
kroužkové brnění Jaroslava Vysokého
renesanční meče Vladimíra Červenky (Sword.cz)
a sbírky Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

Toulavá kamera - týdeník České televize (3. - 9.8.2008):

doprovodné programy k výstavě byly tyto:

PÁTEK 23.5.2008 - DŮM KULTURY UH. BROD
edukační šermířské vystoupení "Ze života tří stavů" (pro školy)

ÚTERÝ 10.6.2008 - POSLEDNÍ TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ
výtvarná soutěž na téma "Historie"

ČTVRTEK 12.6.2008, 9:00 - 12:00 - ATRIUM MUZEA
ukázka práce platnéře a kováře Hynka Minarčíka (pro školy)

SOBOTA 14.6.2008 - ATRIUM MUZEA
ukázka práce platnéře a kováře Hynka Minarčíka (pro veřejnost)

PÁTEK 27.6.2008, 19:30 DŮM KULTURY UH. BROD
šermířské vystoupení "Ze života tří stavů" (pro veřejnost)

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY
zaměřeno na dějepis a vlastivědu

NUTNO NAHLÁSIT PŘEDEM
projekt "Školní výlet"vernisáž výstavy proběhla v pátek 25. dubna 2008, 17:30 ve Sloupovém sále

kulturní program vernisáže
Skupina historického šermu Los Pupkos

úvodní slovo
Ing. Martina Hřibová, Ph.D.
a Ing. arch. Martin Hřib

na vernisáži měl premiéru doprovodný film k výstavě
Chladná krása z ohně

trvání výstavy
25.4. – 31.8. 2008
VELKÝ VÝSTAVNÍ SÁL


 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999