příspěvková organizace Ministerstva kultury
Chladná krása z ohně

Chladná krása z ohně

Doprovodný film k muzejní výstavě Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých a renesančních o platnéři Hynkovi Minarčíkovi.