příspěvková organizace Ministerstva kultury

Zvací dopis 2009

Vážení kolegové,

letos již po dvanácté pořádá naše muzeum videopřehlídku muzeí České republiky MUSAIONFILM. Mnozí z Vás se jí již zúčastnili, mnozí ji dosud nenavštívili, mnozí o ní slyšeli zprávu nebo zahlédli některý z dílů televizního cyklu Kinematograf múz (TV Noe, 2007 – 2009), kde se zajímavé příspěvky i účastníci přehlídky prezentovali. Zúčastnit se jí osobně nebo videofilmem však můžete také, a to od 10. do 12. června t.r. v Uherském Brodě.

Oproti předchozí 1. dekádě přehlídky (1998 – 2007) vstupuje přehlídka do svého 2. desetiletí trvání s jistými změnami. Jejím dějištěm se stává areál muzea a její program je rozčleněn do tří dnů podle produkčních kritérií jednotlivých snímků a teprve pak podle témat. Znamená to, že jsou jasně rozčleněny snímky profesionální, muzejní a archivní (při diskusích a hodnocení snímků totiž pro každé platí poněkud jiná kritéria).

Pokud Vaše instituce natočila filmy, které by mohly zaujmout i jiné muzejníky nebo na takových projektech spolupracovala, prosím, přihlaste je do 24. dubna 2009 na sekretariát Musaionfilmu dle uvedených kontaktů (programová uzávěrka je v pondělí 11. května 2009). Přihlásit je možno také filmy profesionální, na nichž Vaše instituce spolupracovala, či filmy, které Vaše instituce uchovává jako sbírkové předměty (archivní).

Těšíme se na Vaši účast a připomínáme, že součástí přehlídky jsou též diskuse s odborníky, kulturní programy a neformální setkání, jež slouží k výměně názorů a zkušeností.

Za sekretariát Musaionfilmu Vás
do Uherského Brodu zve

ředitel pořádajícího Muzea J. A. Komenského
PhDr. Pavel Popelka, CSc.

V Uherském Brodě, 23. března 2009

kontakty:

Sekretariát Musaionfilmu
www.mjakub.cz - Musaionfilm
tel.: 572 632 288 kl. 216 (Mgr. A. Kapsa)

přihlášky - videofilm (do 24.4.2009), účast (5.6.2009) – viz Věstník AMG a internetové stránky muzea