příspěvková organizace Ministerstva kultury

Musaionfilm 2010 - program

PROGRAM
stažení textu ZDE (pdf)

PROGRAM MUSAIONFILMU 2010

aktualizováno 20.5.2010


MUSAIONFILM 2010 – Uherský Brod, 9. – 11. června
(areál Muzea J. A. Komenského)

Muzea, lidé, místa, film, historie a něco navíc …

diskuse vedou Rudolf Adler, Václav Hron
Přehlídku finančně podpořil Fond kultury Zlínského kraje
prezence, projekce a diskuse Velký sál Domu dětí a mládeže (areál muzea)
doplňkové projekce budova expozice muzea („nová třída“)
kulturní programy budova expozice muzea (Atrium, příp. Sloupový sál)
vernisáž výstavy Galerie Domu kultury v Uh. Brodě (Panský dům)
kontakt +420 572 63 22 88 (muzeum), www.mjakub.cz1. den – „Muzea“
STŘEDA 9. ČERVNA 2010
8:00 – 9:00 / PREZENCE

9:00 – 9:10 / ZAHÁJENÍ

9:10 – 10:15 / ŘEDITELÉ MUZEÍ
Ředitel minulosti / 13:44
Návrat tanečnice / 52:00

10:15 – 10:30 / DISKUSE (účast tvůrců 2. filmu)

10:30 – 12:00 / MUZEA A SBÍRKY
Kroměříž - zahrada Moravy / 29:00
Když se řekne Třeboň / 07:30
Kam s Muchou? / 25:50
Sochařem v Africe / 22:58

12:00 – 12:30 / DISKUSE

12:30 – 13:30 / PŘESTÁVKA

13:30 – 14:35 / ZE STÁLÝCH EXPOZIC
Dyje, od pramene po Vodní mlýn ve Slupi / 23:31
Vystěhování Sedlčanska a Neveklovska (1942 - 1945) / 17:40
Dušan Jurkovič, Stanisław Witkiewicz / 12:17
Velkomoravský Veligrad / 10:00

14:35 – 15:00 / DISKUSE

15:00 – 16:10 / Z VÝSTAVNÍCH PROJEKTŮ
Milostný obraz Panny Marie Zašovské - restaurování 2007-2008 / 19:34
Austriadum Vienna est Moravorum gloria Bruna / 08:27
František Vavřinec Korompay - Slavnostní průvod Božího Těla v Brně ve čtvrtek 13. června roku 1748 za účasti císařovny Marie Terezie a Františka Lotrinského / 9:24
Život a doba spisovatele Karla Čapka / 21:34
Inge Kosková - Srdce vidí dřív než oči / 8:45

16:10 – 16:30 / DISKUSE

16:30 – 18:30 / SOUKROMÝ A HISTORICKÝ ČAS V DOKUMENTÁRNÍM FILMU
lektorský seminář s projekcí – Prof. Mgr. Rudolf Adler (katedra dokumentární tvorby FAMU)

18:30 – 20:00 / PŘESTÁVKA

20:00 – 24:00 / BESEDA U CIMBÁLU v muzeu
Cimbálová muzika Radošov

21:00 – 24:00 / FILMY POUZE PRO DOPLŇKOVOU PROJEKCI (muzeum)
Opožděný východ / 57:00
Začarované ostrovy / 52 min.
Svaz Cikánů-Romů (1969-1974) / 46:00
František Vavřinec Korompay - Slavnostní průvod Božího Těla v Brně ve čtvrtek 13. června roku 1748 za účasti císařovny Marie Terezie a Františka Lotrinského (sestřih) / 03:002. den – „Lidé, místa a film“
ČTVRTEK 10. ČERVNA 2010

9:00 – 10:10 / TVŮRCI
Jan Vaněk - V proměnách času / 19:06
Druhý život dřeva / 13:00
Dušan Benický - štetcom a dlátom / 15:00
Vladimír Morávek - Sochy / 8:56
Jan Satina / 12:30

10:10 – 10:30 / DISKUSE

10:30 – 12:05 / MÍSTA A TRADICE
Vyznání - krajem Pooslaví, Velké Meziříčí / 24:50
Terezské údolí - dívejte se srdcem (kráceno) / 16:40
Bábina pouť / 17:00
Výlov rybníka - rybářův den / 13:37
Labská královna / 14:00
Tříkrálová sbírka v Uh. Brodě 2010 / 5:51

12:00 – 12:30 / DISKUSE

12:30 – 13:30 / PŘESTÁVKA

13:30 – 15:30 / ŠKOLA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ
lektorské seminář s projekcí – Mgr. Jarmila Šlaisová (ředitelka Střediska amatérské kultury Impuls HK), Prof. Mgr. Rudolf Adler (katedra dokumentární tvorby FAMU)

15:30 – 18:30 / PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ S TECHNIKOU (svícení, kamera - technika na místě)
lektorský seminář – doc. Jiří Myslík (katedra kamery FAMU)
(„nová třída“ expozice muzea)

18:30 – 20:00 / PŘESTÁVKA

20:00 – 24:00 / VERNISÁŽ VÝSTAVY v Galerii DK (Panský dům)
Pavel Popelka – Fotografie (Lidé Moravy)
(následuje večer u vína v muzeu)

21:00 – 23:00 / DOPLŇKOVÁ PROJEKCE KRÁCENÝCH FILMŮ (muzeum)
Dům milovníka umění (viz „Dušan Jurkovič, …“) / 90:00
Terezské údolí - dívejte se srdcem / 29:003. den – „Historie“
PÁTEK 11. ČERVNA 2010

9:00 – 10:35 / SOUDOBÉ DĚJINY
Můj otec generál / 56:40
Ztracení otcové / 25:00
Pohled shora / 12:00

10:35 – 11:30 / DISKUSE
(účast tvůrců a protagonisty 1. filmu – syn generála Heliodora Píky)

11:30 – 12:15 / ARCHIV
Podlužácké hody v Lanžhotě / 12:09
Filmy Josefa Skupy / 05:00
Masopust v Havřicích 1965 / 08:17
Vody a kopce / 20:00

12:15 – 12:45 / DISKUSE

12:45 – 13:00 / UPOUTÁVKY
CES / 0:42
Propagační spoty k výstavám Muzea města Brna / 07:00
Malíř Emil Holub (1885 - 1940) z Hradčovic / 1:25
Velkomoravský Veligrad (upoutávka) / 1:20

13:00 – 13:30 / DISKUSE

13:30 – 13:35 / ZAKONČENÍ

BRÁNY NAŠEHO MUZEA JSOU OTEVŘENY

zároveň s výstavou ,,Lidové a jiné motivy na liturgickém textilu".


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.

Při vstupu do vnitřních prostor našeho muzea je nutné

dodržení všech současných protiepidemických opatření.

Ochrana dýchacích cest RESPIRÁTOREM, ROZESTUPY, DEZINFEKCE rukou.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Při vstupu není vyžadován test na covid-19.

 


 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999