příspěvková organizace Ministerstva kultury

Masopust Havřice 1965

Masopust Havřice 1965
Zdroj Musaionfilm 2010 - FILMY

Název filmu je odvozen od stejnojmenné události, která proběhla koncem února a začátkem března roku 1965 v městské části Uherského Brodu, v Havřicích. Organizace a účast na masopustu byla jednou z prvních akcí tzv. havřické Olšavy, což přibližuje její členka, paní Anežka Blahutková z Uherského Brodu: „V té době se náš soubor – po rozkolu v brodské Olšavě – nazýval též Olšava Havřice, neboť do Havřic přešla značná část souboru, v Olšavě brodské zůstala muzika a asi 4 taneční páry. Pořadateli byli TJ Tatran Havřice a MNV Havřice. V neděli před masopustem (28. 2.) se v místním hostinci promítaly filmy, které byly natočeny v dřívějších dobách. Do přípravy a realizace se samozřejmě zapojila i Olšava. Projednala – pro věčnou paměť – účast filmového štábu dokumentárního filmu Barrandov, zainteresovala gottwaldovský rozhlas pro vysílání Jihomoravského kraje a pozvala folkloristy ze Strážnice a Brna. V pondělí 1. března 1965 byl fašank zahájen před MNV Havřice, kde stárek Vašek Škaredík, požádal o povolení konat fašankový průvod místostarostu pana Močičku. Povolení se dostalo, místostarosta předal stárkovi šavli a fašankový průvod se 73 maskami, dvacetičlennou dechovou hudbou a jedenácti verbíři a podšabláři se vydal na obchůzku Havřicemi. Do zpěvu a tance se zapojila celá dědina. Část průvodu navštívila i brodský pivovar. Filmaři po celou dobu dokumentovali masopustní dění. Fašankové zvyky pokračovaly i následující den – v úterý 2. března večer fašankovou taneční zábavou v havřické hospodě a půlnočním pochováváním basy. O rozloučení s basou se postaraly Brozanky, které v maskách cigánek věštily a vyřizovaly si účty s přítomnými chlapy, aby basa mohla v klidu odpočívat (viz stopáž 7:37 – 7:47, toto rozloučení však na rozdíl zařazení ve filmu předcházelo průvodu s basou při jejím pochovávání – ve filmu mylně nastřiženo až za průvod). Pochovávání basy pak bylo záležitostí celé hospody. Atmosféru obou dnů zachytil filmový štáb z Barrandova s režisérem Otakarem Skalským.“ Ve filmu tak vystupují tanečníci folklorního souboru (později nesoucího název Brozané) se svým vedoucím JUDr. Věroslavem Blahutkou (v letech 1957 a 1959 získal dvakrát 2. místo v soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku) a tanečníky Ladislavem Friedlem nebo Jiřím Ličmanem. Ve filmu jsou však i další, dnes již nežijící osobnosti představitelů kulturního a společenského života regionu. Součástí záběrů pořízených v Havřicích a Uherském Brodě jsou také záběry na masopustní obchůzku v obci Komňa na Uherskobrodsku s typickým podáním zdejší varianty mečové tance, jež předvádějí tančící muži, nazývaní „Komňanští skakúni“ (stopáž 0:10 - 0:23 a 2:51 – 3:19). Dnešní verze filmu je rekonstrukcí filmových záběrů 35 mm, jejichž pozitivy i negativy byly darovány do muzejních sbírek v r. 2009. Záběry byly digitalizovány, upraveny, chronologicky sestříhány a doplněny zvukovou složkou. Tato rekonstrukce filmových záběrů do uceleného tvaru byla zaměřena na zhodnocení muzejní sbírky a její identifikaci. Film vyrobilo Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě na podzim r. 2009 na základě daru Josefa Bobka (původní filmové materiály byly uchovávány u manželů Hudečkových v Havřicích). Digitalizaci a rekonstrukci filmu realizovali Jiří Doležal (DK) a Jiří Sabák (MJAKUB).

obrazový formát: 4:3; stopáž: 8:17:00; rok výroby: 2009; výrobce: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě; námět: FS Olšava Havřice (pozdější Brozané); scénář: krátký film Barrandov; režie: Otakar Skalský; kamera: krátký film Barrandov; zvuk: Jiří Sabák; střih: Jiří Sabák; spolupráce: Jiří Doležal (digitalizace); střihový software: DPS Velocity;

PÁTEK 11.6.2010, 9:00

NÁHLED NA FILM: