příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ivan Theimer na Moravě. Via Lucis v Uherském Brodě / Grafika

Muzeum J. A. Komeského v Uh. Brodě
Muzeum umění Olomouc
ve spolupráci s Městským úřadem a Domem kultury v Uherském Brodě

Vás zvou na výstavu

Ivan Theimer na Moravě.
Via Lucis v Uherském Brodě
/ Grafika

výstava k 20. výročí odhalení památníku a 420. výročí narození J. A. Komenského

oficiální zahájení
pátek 14. září 2012 v 19:00
ve Sloupovém sále Muzea JAK
Uh. Brod

účinkuje
Collegium Classic

katalog
k výstavě je vydán katalog
(prodej - pokladna muzea)

záštita
Akce se uskuteční pod záštitou
hejtmana Zlínského kraje
Stanislava Mišáka
a ministryně kultury
Aleny Hanákové.

instalace
velký výstavní sál Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě - grafika
(Galerie Panský dům - kresby, akvarely, pastely)
(Q galerie - fotografie, kresby)

publikace
katalog k výstavě
(ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci a Městským úřadem v Uh. Brodě)

anotace
Výstava přináší seznámení s grafickým dílem českého sochaře žijícího ve Francii a Itálii, Ivana Theimera, absolventa uherskohradišťské UMPRUM (1963-1965) a pařížské École national supérieure des beaux arts (1968-1971). 41 vystavovaných grafických listů vznikalo v průběhu posledních 40 let, zapůjčilo je Muzeum umění v Olomouci z vlastních sbírek. Užité grafické techniky: lept čárový, rytina ruletou, lept čárový dvoubarevný, suchá jehla, lept, litografie barevná a křídová. Před 10 lety byly grafiky vystavovány Francouzskou národní knihovnou, k výstavě byl vydán katalog – Ivan Theimer. Oeuvres sur papier [Práce na papíře]. Bibliothèque nationale de France, Paris 2002.

trvání
2012/09/14 - 2013/01/13

info covid

(plné znění)


  • Povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech
  • Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy
  • Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží ON
  • U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit ON – kontrolu provádí organizátor

 

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí


 

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999