příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

 

Recenzovaný časopis pro komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis

moravsko-slovenského pomezí


Číslo 101–102 XLIX/2019 v přípravě, vydání podzim 2020.

Vítámé příspěvky do čísla
103–104 L/2020. Uzávěrka tohoto čísla: 30. 9. 2020.

 

 

Aktuální číslo

Studia Comeniana et historica 99–100, XLVIII/2018

OBSAH I AUTOŘI:

Kateřina Smyčková, Koncept „svatých Čech” v díle J. I. Dlouhoveského | resumé

 

Aneta Kubalová, Odraz politiky lipského konventu v kázáních luterského teologa | resumé


Olga Chadaeva, Visions of the Universe in Theological Works of Ruthenian Authors in the Seventeenth Century: Kyrylo Tranquillion Stavrovetsky and Simeon Polotsky | resumé


Adéla Rádková, „Ve svých principech jsem Američanem.” Humův vliv na generaci amerických revolucionárů | resumé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulá čísla (obsah v pdf)

 

.....

 

 

Studia je možno zakoupit prostřednictvím e-shopu.

 KONTAKT: pospisilova@mjakub.cz


Heinrich Beck, Gott und das Böse

Maria-Anna Bäuml-Roßnagl, Trinität als relationaler Prozess zwischen Mensch-Welt-Gott: Ein bildungsästhetisches Konzept zum analogen Bezug von Seins- Selbst- und Gotteserkenntnis bei Johann Amos Comenius

Jan Čížek, On the eschatology of Consultatio catholica

Jan Čížek, Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci

Jan Hábl, Consolation Through Story

Jan Herůfek, Koncept magia naturalis G. Pica della Mirandola a jeho role na „veřejné“ disputaci o Devíti stech tezích

Pavel Floss, Metodolog J. Acontio o satanských úkladech v kontextu nábožensko-politických zápasů 16. a 17. století

Jiří Michalík, Kepler versus Fludd: harmonie a věda

Jiří Just, Jan Vetter. Příspěvek k tématu zahraničních učeneckých kontaktů Jednoty bratrské na počátku 17. století

David Novotný, Historické a literární dílo Kryštofa Mathebea Bohdaneckého

Jan Kilián, „Lidé trunkem přemožení“ a Kašperskohorští. Příspěvek ke zkušenosti městských obyvatel s vojskem za třicetileté války

Ota Halama, Privilegium uhersko-brodského sboru Jednoty bratrské v pražské knihovně Národního muzea a bratrská „Kniha fundací“