příspěvková organizace Ministerstva kultury

Basic Facts about the Museum

As a result of the Czech patriotic movement, the Jubilee Regional Museum was founded at Uherský Brod in 1898. Between 1899 and 1951 its work was done by the Museum Society for South-Eastern Moravia (1899–1904) and the Museum Society for Moravian Slovakia (1904–1951), respectively. The activities of these societies were then pursued by the Museum commission until 1955 when the Museum became a professional institution administered by the government.


 

In 1945 the Museum was officially renamed J. A. Comenius Museum, Uherský Brod. Its subsequent activities were chiefly influenced by the 1957 decree of the Ministry of Education and Culture, which established the Comeniological Documentation Centre here. Since 1 January 1991 the Museum has had a new promoter – the Ministry of Culture of the Czech Republic.

 

The mission of the Museum is to gather documents about the life and work of J. A. Comenius, his current reception and significance, and collect pieces of art of all kinds relating to his personality and work. The Museum is recognized nationwide and closely collaborates with its counterparts at home and abroad.

 

Since the very beginning, J. A. Comenius Museum, Uherský Brod has also pursued its mission as a museum devoted to the history and ethnography of the Uherský Brod region.

 

Main Spheres of Activity:


  • Comeniology
  • History and ethnography of the region

 

The Museum’s work consists mainly of:


  • Maintaining and expanding the Museum’s collection, research work, exhibitions, methodological activities, lectures and cultural activities, activities of the documentation centre for educational reading (circulation service), issuing the Studia Comeniana et historica journal.

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999