příspěvková organizace Ministerstva kultury

Adventní čas v muzeu 2006

Muzeum J. A. Komenského
uspořádalo pravidelné ukázky

ADVENTNÍ ČAS V MUZEU 2006
živé ukázky lidové výroby zvykoslovných a ozdobných předmětů

vyřezávaní betlému

Ing. Jiří Veselý, Uh. Brod

štípané holubičky
Ladislav Gorčík, Vápenice

dřevěné hračky
manželé Hutěčkovi, Zlín

malování baněk a baňky polepované slámou
Kateřina Kočicová, Uh. Brod

paličkování
Dům dětí a mládeže, Uh. Brod

háčkované ozdoby
Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod

kramplování a "přadení" vlny
Národopisný soubor Závršan, Nedašov
(pouze 12.12.)

stromečky a dekorace z perníku
Kamila Penčáková, Uh. Brod
(oba dny pouze odpoledne)

figurky z kukuřičného šustí
Františka Snopková, Uh. Hradiště
(pouze 13.12.)

Dětská cimbálová muzika Šablička
volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod (pod vedením Lubomíra Valečky)
(pouze 13.12. od 9:00 do 12:00)

doprovodné akce
videoprojekce a přednášky pro žáky ZŠ (A. Haluzová - "Zvony")

květinová aranž
Michaela Garay

po dobu konání akce
bylo možno zhlédnout výstavu ve Sloupovém sále muzea
ZVONY z dílny Marie Tomáškové-Dytrychové

expozice muzea
úterý a středa, 12. a 13. prosince 2006
vždy 9:00 – 12:30 a 14:30 – 18:00

vstup pro školy a školní mládež oba celé dny zdarma
vstup odpoledne oba dny za běžné vstupné do muzea (viz zde)akci navštívilo 12.12. 578 dětí a 122 dospělých -13.12. 416 dětí a 117 dospělých,
celkem 994 dětí a 239 dospělých, tedy 1233 návštěvníků

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999