příspěvková organizace Ministerstva kultury

Adventní čas v muzeu 2006

Muzeum J. A. Komenského
uspořádalo pravidelné ukázky

ADVENTNÍ ČAS V MUZEU 2006
živé ukázky lidové výroby zvykoslovných a ozdobných předmětů

vyřezávaní betlému

Ing. Jiří Veselý, Uh. Brod

štípané holubičky
Ladislav Gorčík, Vápenice

dřevěné hračky
manželé Hutěčkovi, Zlín

malování baněk a baňky polepované slámou
Kateřina Kočicová, Uh. Brod

paličkování
Dům dětí a mládeže, Uh. Brod

háčkované ozdoby
Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod

kramplování a "přadení" vlny
Národopisný soubor Závršan, Nedašov
(pouze 12.12.)

stromečky a dekorace z perníku
Kamila Penčáková, Uh. Brod
(oba dny pouze odpoledne)

figurky z kukuřičného šustí
Františka Snopková, Uh. Hradiště
(pouze 13.12.)

Dětská cimbálová muzika Šablička
volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod (pod vedením Lubomíra Valečky)
(pouze 13.12. od 9:00 do 12:00)

doprovodné akce
videoprojekce a přednášky pro žáky ZŠ (A. Haluzová - "Zvony")

květinová aranž
Michaela Garay

po dobu konání akce
bylo možno zhlédnout výstavu ve Sloupovém sále muzea
ZVONY z dílny Marie Tomáškové-Dytrychové

expozice muzea
úterý a středa, 12. a 13. prosince 2006
vždy 9:00 – 12:30 a 14:30 – 18:00

vstup pro školy a školní mládež oba celé dny zdarma
vstup odpoledne oba dny za běžné vstupné do muzea (viz zde)akci navštívilo 12.12. 578 dětí a 122 dospělých -13.12. 416 dětí a 117 dospělých,
celkem 994 dětí a 239 dospělých, tedy 1233 návštěvníků

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999