příspěvková organizace Ministerstva kultury

Adventní čas v muzeu 2006

Muzeum J. A. Komenského
uspořádalo pravidelné ukázky

ADVENTNÍ ČAS V MUZEU 2006
živé ukázky lidové výroby zvykoslovných a ozdobných předmětů

vyřezávaní betlému

Ing. Jiří Veselý, Uh. Brod

štípané holubičky
Ladislav Gorčík, Vápenice

dřevěné hračky
manželé Hutěčkovi, Zlín

malování baněk a baňky polepované slámou
Kateřina Kočicová, Uh. Brod

paličkování
Dům dětí a mládeže, Uh. Brod

háčkované ozdoby
Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod

kramplování a "přadení" vlny
Národopisný soubor Závršan, Nedašov
(pouze 12.12.)

stromečky a dekorace z perníku
Kamila Penčáková, Uh. Brod
(oba dny pouze odpoledne)

figurky z kukuřičného šustí
Františka Snopková, Uh. Hradiště
(pouze 13.12.)

Dětská cimbálová muzika Šablička
volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod (pod vedením Lubomíra Valečky)
(pouze 13.12. od 9:00 do 12:00)

doprovodné akce
videoprojekce a přednášky pro žáky ZŠ (A. Haluzová - "Zvony")

květinová aranž
Michaela Garay

po dobu konání akce
bylo možno zhlédnout výstavu ve Sloupovém sále muzea
ZVONY z dílny Marie Tomáškové-Dytrychové

expozice muzea
úterý a středa, 12. a 13. prosince 2006
vždy 9:00 – 12:30 a 14:30 – 18:00

vstup pro školy a školní mládež oba celé dny zdarma
vstup odpoledne oba dny za běžné vstupné do muzea (viz zde)akci navštívilo 12.12. 578 dětí a 122 dospělých -13.12. 416 dětí a 117 dospělých,
celkem 994 dětí a 239 dospělých, tedy 1233 návštěvníků