příspěvková organizace Ministerstva kultury

Adventní čas v muzeu 2007

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
připravuje tradiční 8. ročník ukázek lidové výroby zvykoslovných předmětů

ADVENTNÍ ČAS V MUZEU 2007
4. - 5.12. 2007 (úterý a středa)
vždy 9:00 – 12:30, 14:30 – 18:00


vyřezávaní betlémů od 3 betlémářů:
Ing. Jiří Veselý, Uh. Brod, účast: 4. i 5.12.
Josef Veselý, Veletiny, účast: 4. i 5.12.
Zdeněk Matyáš, Valašské Klobouky (kroj), účast: 4. i 5.12.

zdobení perníčků
Barbora Sýkorová, Polešovice, účast: 4. i 5.12.
Kamila Penčáková, Uh. Brod, účast: 4. i 5.12.

paličkovaná krajka
kroužek paličkování při DDM v Uh. Brodě
účast: 4. i 5.12.

Dětská cimbálová muzika Šablička
volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod (pod vedením Lubomíra Valečky)
účast: 5.12., 9:00 - 12:00

malování baněk a baňky polepované slámou
Hana a Kateřina Kočicovi, Uh. Brod
účast: 4. i 5.12.

háčkované ozdoby
Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod
účast: 4. i 5.12.

ozdoby z kukuřičného šustí
Františka a Erika Snopkovi, Uh. Hradiště
účast: 4. i 5.12.


 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999