příspěvková organizace Ministerstva kultury

Adventní čas v muzeu 2007

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
připravuje tradiční 8. ročník ukázek lidové výroby zvykoslovných předmětů

ADVENTNÍ ČAS V MUZEU 2007
4. - 5.12. 2007 (úterý a středa)
vždy 9:00 – 12:30, 14:30 – 18:00


vyřezávaní betlémů od 3 betlémářů:
Ing. Jiří Veselý, Uh. Brod, účast: 4. i 5.12.
Josef Veselý, Veletiny, účast: 4. i 5.12.
Zdeněk Matyáš, Valašské Klobouky (kroj), účast: 4. i 5.12.

zdobení perníčků
Barbora Sýkorová, Polešovice, účast: 4. i 5.12.
Kamila Penčáková, Uh. Brod, účast: 4. i 5.12.

paličkovaná krajka
kroužek paličkování při DDM v Uh. Brodě
účast: 4. i 5.12.

Dětská cimbálová muzika Šablička
volné vystoupení muziky působící při ZUŠ, Uh. Brod (pod vedením Lubomíra Valečky)
účast: 5.12., 9:00 - 12:00

malování baněk a baňky polepované slámou
Hana a Kateřina Kočicovi, Uh. Brod
účast: 4. i 5.12.

háčkované ozdoby
Ludmila Kadlčíková, Uh. Brod
účast: 4. i 5.12.

ozdoby z kukuřičného šustí
Františka a Erika Snopkovi, Uh. Hradiště
účast: 4. i 5.12.

Adventní čas v muzeu 2007


Adventní čas v muzeu 2007