příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

 

Vítáme příspěvky do čísla 109–110 LIII/2023. Uzávěrka tohoto čísla: 31. 8. 2023.

 

 

Aktuální číslo

Studia Comeniana et historica 103–104 L/2020

OBSAH I AUTOŘI ČLÁNKŮ:

Markéta Růčková, Intelektuální kontakty Jednoty bratrské v zahraničí v druhém desetiletí 17. století. Herborn a Brémy jako místa tisku knih bratrské provenience | resumé

 

Alena Volrábová, Trpký povzdech nad dvěma občanskými konflikty: ikonografie grafického listu Václava Hollara | resumé

 

Jan Kilián, Podkomoří "zimního království". Životní pouť Prokopa Dvořeckého z Olbramovic (kolem 1565 - 1621) | resumé

 

Josef Faltičko, Privilegia Jana staršího Kobylky z Kobylího pro luteránské duchovní na panství Sovinec | resumé

 

Oto Dymokurský, Výuka počátečního čtení a psaní v Komenského díle | resumé

 

Eduard Fiedler a Dalimil Ševčík, Komenského trinitární metafyzika a Nové trinitární ontologie (New Trinitarian Ontologies) | resumé

   

  

KONTAKT: pospisilova@mjakub.cz


Heinrich Beck, Gott und das Böse

Maria-Anna Bäuml-Roßnagl, Trinität als relationaler Prozess zwischen Mensch-Welt-Gott: Ein bildungsästhetisches Konzept zum analogen Bezug von Seins- Selbst- und Gotteserkenntnis bei Johann Amos Comenius

Jan Čížek, On the eschatology of Consultatio catholica

Jan Čížek, Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci

Jan Hábl, Consolation Through Story

Jan Herůfek, Koncept magia naturalis G. Pica della Mirandola a jeho role na „veřejné“ disputaci o Devíti stech tezích

Pavel Floss, Metodolog J. Acontio o satanských úkladech v kontextu nábožensko-politických zápasů 16. a 17. století

Jiří Michalík, Kepler versus Fludd: harmonie a věda

Jiří Just, Jan Vetter. Příspěvek k tématu zahraničních učeneckých kontaktů Jednoty bratrské na počátku 17. století

David Novotný, Historické a literární dílo Kryštofa Mathebea Bohdaneckého

Jan Kilián, „Lidé trunkem přemožení“ a Kašperskohorští. Příspěvek ke zkušenosti městských obyvatel s vojskem za třicetileté války

Ota Halama, Privilegium uhersko-brodského sboru Jednoty bratrské v pražské knihovně Národního muzea a bratrská „Kniha fundací“