příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

STUDIA COMENIANA ET HISTORICA

 

Vítáme příspěvky do čísla 109–110 LIII/2023. Uzávěrka tohoto čísla: 30. 6. 2024.

 

 

Aktuální číslo

Studia Comeniana et historica 105–106 LI/2021

OBSAH I AUTOŘI ČLÁNKŮ:

Shinichi Sohma, Re-searching the Encounter of Comenius and the Japanese: Between the Three Books of God and the Three Talents | resumé

 

Gianfranco Crupi, "Zum Bild, das Wort" (A. Warburg): The Orbis sensualium pictus by John Amos Comenius | resumé

 

Simon Huber, "Schola est officina" - zur Etablierung einer Schulreform im Bild | resumé

 

Iveta Pintnerová a Petr Pavlas, V Patočkových stopách za kusánovskými ozvěnami v raně novověkém vernakulárním encyklopedismu: Komenského Theatrum universitatis rerum v kontextu | resumé

 

Dominik Whittaker, Perfecting the Human Mind: An Analysis of J. A. Komenský’s Concept of a Perfect Philosophical System | resumé

 

Eva Maria Hrdinová, Je to svornost, onen tmel duchů, jež drží pohromadě všecky... Jan Amos Komenský a Ochranov | resumé

 

Josef Faltičko, Václav ze Zvole a na Kolštejně: snahy šlechtice | resumé


Adéla Boháčová, Jaroslav Hruban a jeho ravennský výzkum | resumé

 

  

KONTAKT: pospisilova@mjakub.cz


Heinrich Beck, Gott und das Böse

Maria-Anna Bäuml-Roßnagl, Trinität als relationaler Prozess zwischen Mensch-Welt-Gott: Ein bildungsästhetisches Konzept zum analogen Bezug von Seins- Selbst- und Gotteserkenntnis bei Johann Amos Comenius

Jan Čížek, On the eschatology of Consultatio catholica

Jan Čížek, Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci

Jan Hábl, Consolation Through Story

Jan Herůfek, Koncept magia naturalis G. Pica della Mirandola a jeho role na „veřejné“ disputaci o Devíti stech tezích

Pavel Floss, Metodolog J. Acontio o satanských úkladech v kontextu nábožensko-politických zápasů 16. a 17. století

Jiří Michalík, Kepler versus Fludd: harmonie a věda

Jiří Just, Jan Vetter. Příspěvek k tématu zahraničních učeneckých kontaktů Jednoty bratrské na počátku 17. století

David Novotný, Historické a literární dílo Kryštofa Mathebea Bohdaneckého

Jan Kilián, „Lidé trunkem přemožení“ a Kašperskohorští. Příspěvek ke zkušenosti městských obyvatel s vojskem za třicetileté války

Ota Halama, Privilegium uhersko-brodského sboru Jednoty bratrské v pražské knihovně Národního muzea a bratrská „Kniha fundací“