příspěvková organizace Ministerstva kultury

Antropolog, archeolog a etnograf Jan Pavelčík (1906 - 1990)

Výstava Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
výstava životopisných dokumentů a fotografií u příležitosti 100. výročí narození RNDr. Jana Pavelčíka, CSc.„Výstava Antropolog, archeolog a etnograf Jan Pavelčík (1906 – 1990), kterou instalujeme v Malém výstavním sále určenému pro komorní krátkodobé výstavy, sestává např. z rodinných dokumentů, archeologických nálezů, fotografií, studijních dokladů apod. Zajímavým prvkem instalace je doplnění o malované portréty Jana Pavelčíka“, přibližuje výstavu její autor Mgr. Radek Tomeček z brodského muzea. Na výstavě úzce spolupracuje také syn Jana Pavelčíka, PhDr. Jiří Pavelčík, CSc., který zároveň promluví na páteční vernisáži. Výstava má pro pracovníky muzea vlastně „osobní“ charakter, neboť řada z nich se s bývalým ředitelem muzea nejen velmi dobře znala, ale též s ním spolupracovala. Proto vernisáž otevře svým úvodním slovem současný ředitel muzea PhDr. Pavel Popelka, CSc. a přiblíží jej také na základě svých osobních vzpomínek. Podobně na Jana Pavelčíka vzpomene jiný jeho spolupracovník, dnes ředitel státního archivu v Mikulově, PhDr. Emil Kordiovský. Vernisáž doprovodí CM Olšava, která je známa mj. jako nástupce bývalého Slováckého krúžku v Uh. Brodě, na jehož založení má dr. Pavelčík coby významný folklorista též nemalý podíl. Výstava potrvá do začátku roku 2007.

(podrobněji zde)


Malý výstavní sál
výstava byla prodloužena do 18. února 2007 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999