příspěvková organizace Ministerstva kultury

Astronomie Tovaryšstva Ježíšova

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
Vás zve na přednášku Ing. Rostislava Rajchla
k historii astronomie a měření času

ASTRONOMIE TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA

projekce filmu
Uherskobrodské orloje

prohlídka orloje v expozici muzea
Starožitnosti Uherskobrodska

ČTVRTEK 10. ÚNORA 2011, 19:00
konferenční sálek muzea - vchod do Atria (železnou branou)

vstupné 30 Kč