příspěvková organizace Ministerstva kultury

Available periodicals

Newspapers

•  Slovácké noviny

•  Dobrý den s Kurýrem

•  Brodský zpravodaj

•  Kruhový objezd (cultural and local history magine of Slavičín)

•  Local newspapers: Bánov, Bojkovice, Buchlovice, Dolní Němčí, Hluk, Nivnice, Prakšice, Slavkov, Strání, Záhorovice

 

Regional periodicals

•  ZVUK

•  Malovaný kraj

•  Bílé Karpaty

•  history: Český časopis historický, Časopis Matice moravské, Časopis Národního muzea – řada historická, České památky, Dějiny a současnost, Kuděj, Vlastivědný věstník moravský

 

Ethnography

•  Národopisná revue

 

Literary science and linguistics

•  Listy filologické

•  Česká literatura

•  Knihy a dějiny

•  DUHA (Brno)

 

Philosophy, theology, history of religion, pedagogy, Comeniology

•  Filosofický časopis

•  Reflexe

•  Křesťanská revue

•  Communio viatorum

•  Komenský

•  Pedagogika

•  Acta Comeniana

 

Almanacs

•  Acta musealia (Museum of South-Eastern Moravia, Zlín)

•  Bulletin Unie Comenius (Prague)

•  Comenius-Jahrbuch (Deutsche Comenius-Gesellschaft Berlin)

•  Husitský Tábor (Hussite Museum, Tábor)

•  Japanese Journal of Comenius (Tokyo)

•  Muzejní občasník (Masaryk Museum, Hodonín)

•  Muzeum (Museum of Kroměříž)

•  Národní knihovna (Prague)

•  Věstník Asociace muzeí a galerií (Prague)

•  Slovácko (Museum of Moravian Slovakia, Uherské Hradiště)

•  Zprávy Vlastivědného ústavu Olomouc

 

[online catalogue]

 


Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999