příspěvková organizace Ministerstva kultury
výstava Budování mostů

Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenstvíBudování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

Vás zvou na výstavu

BUDOVÁNÍ MOSTŮ
Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství
život a dílo významného vnuka J. A. Komenského

velký výstavní sál Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

vernisáž proběhla v pátek 25. ledna 2013, 17:00
úvodní slovo pronesl PhDr. Jan Šimek, Th.D. (NPMK JAK Praha)
hudební vstup na kytaru interpretovala Monika Baná
– 3 části ze suity od Sylvia Leopolda Weisse (1867-1750)

výstava potrvá do 3. března 2013

katalog k výstavě
Daniel Arnošt Jablonský. Život a dílo vnuka J. A. Komenského
Bahlcke, J. – Dybas, B. – Rudolph, H. (eds.), Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2011

anotace
V r. 2011 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vůbec poprvé české veřejnosti komplexně představili život a dílo Daniela Arnošta Jablonského (1660-1741), vnuka slavného „učitele národů“ J. A. Komenského. Daniel Arnošt Jablonský (1660-1741) se narodil poblíž Gdaňska jako druhý syn v rodině Petra Figula a Alžběty rozené Komenské. Po studiích na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou a delším stipendijním pobytu v Oxfordu nastoupil dráhu duchovního. Roku 1693 byl povolán na místo dvorního kazatele u berlínského dvora. (z textu k výstavě)

odkaz
tisková zpráva