příspěvková organizace Ministerstva kultury

Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze

Vás zvou na výstavu

BUDOVÁNÍ MOSTŮ
Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství
život a dílo významného vnuka J. A. Komenského

velký výstavní sál Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě

vernisáž proběhla v pátek 25. ledna 2013, 17:00
úvodní slovo pronesl PhDr. Jan Šimek, Th.D. (NPMK JAK Praha)
hudební vstup na kytaru interpretovala Monika Baná
– 3 části ze suity od Sylvia Leopolda Weisse (1867-1750)

výstava potrvá do 3. března 2013

katalog k výstavě
Daniel Arnošt Jablonský. Život a dílo vnuka J. A. Komenského
Bahlcke, J. – Dybas, B. – Rudolph, H. (eds.), Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2011

anotace
V r. 2011 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vůbec poprvé české veřejnosti komplexně představili život a dílo Daniela Arnošta Jablonského (1660-1741), vnuka slavného „učitele národů“ J. A. Komenského. Daniel Arnošt Jablonský (1660-1741) se narodil poblíž Gdaňska jako druhý syn v rodině Petra Figula a Alžběty rozené Komenské. Po studiích na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou a delším stipendijním pobytu v Oxfordu nastoupil dráhu duchovního. Roku 1693 byl povolán na místo dvorního kazatele u berlínského dvora. (z textu k výstavě)

odkaz
tisková zpráva

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999