příspěvková organizace Ministerstva kultury

Celé Česko čte dětem (CČČD 1.)

 

Celé Česko čte dětem (CČČD 1.)

 

11.1.2017 navštívili knihovnu Jana Amose Komenského děti z Dětského lesního klubu Jabloňka v Újezdci u Luhačovic.

Děti si vyslechli pohádku O sněhulákovi, kterého si následně i sami vyrobili. O zimě, zimních zvycích a aktivitách si s knihovnicí vyprávěli, učili se básničky a dokonce si i zazpívali.

V druhé části programu si četli o daném ročním období z knihy Český rok (Trnková, Klára - Trnka, Jiří), zavzpomínali si na uplynulé Vánoce a prohlédli si unikátní knížky ilustrované brodským rodákem Vladimírem Babulou a prohlédli si celou knihovnu, jejíž rozsah všechny ohromil.

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích!

 

prezentace akce na stránce Ministerstva kultury ČR


Celé Česko čte dětem (CČČD 1.)Celé Česko čte dětem (CČČD 1.)Celé Česko čte dětem (CČČD 1.)