příspěvková organizace Ministerstva kultury

Celé Česko čte dětem (CČČD 2.)

 

Celé Česko čte dětem (CČČD 2.)

 

13. února navštívili v rámci kampaně Celé Česko čte dětem knihovnu Muzea Jana Amose Komenského další děti z Dětského lesního klubu Jabloňka v Újezdci u Luhačovic.

 

Děti si vyslechli autorskou pohádku O farmě, z kolekce edukativních pohádek naší paní knihovnice a děti projevily znalosti ze světa fauny mnohdy nad rámec jejich věku.

 

Vyrábění obrázku k danému tématu je strhlo natolik, že nedošlo ani na alternativní pracovní listy a dotvoření příběhu v připravené magnetické knížečce. Poprvé tedy dostaly děti i "domácí úkol" a nám se nezbývá než těšit se na příští setkání.

 

Rodičům doporučujeme:

www.celeceskoctedetem.cz:

„Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". – Stačí 20 minut denně. Každý den.“

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

se do kampaně Česko čte dětem aktivně zapojilo od ledna 2017. Kromě čtení se budou děti věnovat i činnostem určených na rozvíjení rytmiky, jemné grafomotoriky, ale hlavně kouzelného světa fantazie. Těšíme se proto na první návštěvu dětí, otevřených nejednomu velkému dobrodružství, jež na ně čeká na stránkách knížek nebo také v muzejních depozitářích!


Celé Česko čte dětem (CČČD 2.)Celé Česko čte dětem (CČČD 2.)Celé Česko čte dětem (CČČD 2.)