příspěvková organizace Ministerstva kultury

CENÍK SLUŽEB

Tento ceník kopírovaného materiálu a poskytovaných služeb je součástí badatelského řádu Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě s platností ode dne 30. 9. 2015.
A4A3
Běžné tiskoviny5,–8,–
Barevné kopie
7,–14,–
Kopírování knih nesbírkové povahy
7,–9,–

Kopírování knih (rukopisů)

a písemností sbírkové povahy (max. 10% obsahu)

        z volných listů
7,–10,–
        z vázaných předloh
8,–12,–
Skenování
20,–
Tisk na laserové tiskárně
10,–
Přepis na CD
25,–

Fotografická reprodukce sbírkového předmětu

pro publikační a propagační účely

1000,–

Fotografická reprodukce písemného archivního

materiálu pro publikační a propagační účely

800,–

Reprodukce fotografií a negativů starších 20 let

pro publikační a propagační účely

500,–

Reprodukce fotografií a negativů mladších 20 let

pro publikační a propagační účely

300,–

 

 

Pozn.: reprodukce je vždy možná až po schválení ředitelem, cena je stanovena pouze za zapůjčení materiálů, vlastní reprodukce jde na náklady objednavatele.