příspěvková organizace Ministerstva kultury

Černý Janek 2014

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás srdečně zve na společenský večer

Černý Janek 2014

vyhlášení oceněných filmů 17. ročníku Musaionfilmu

předání ocenění poroty
– Černý Janek, ankety diváků, příp. čestných uznání
za nejzajímavější příspěvky
17. ročníku Musaionfilmu – přehlídky muzejních filmů

ČTVRTEK 5. ČERVNA 2014, 20.00 HOD.
přízemí expozice muzea (projekční sál přehlídky)
následuje projekce oceněných filmů
přízemí expozice muzea (projekční sál přehlídky)
(cca 20.15)

a dále
společenský večer s besedou u cimbálu
v atriu (sloupovém sále) muzea
(cca 21.00–23.00)

účinkují

Cimbálová muzika Olšava z Uherského Brodu

Marek Gonda
– interpret na dechové etnické nástroje (Komňa)

občerstvení
grilované maso a cigáro
víno (Vinařství Vaďura Polešovice)

vstup zdarma

www.musaionfilm.cz