příspěvková organizace Ministerstva kultury

Československé řády a vyznamenáníMuzeum Jana Amose Komenského v Uh. Brodě ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Archivem Kanceláře prezidenta republiky Vás zvou na výstavu ze sbírek

Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
Moravského zemského muzea v Brně
faleristy Antonína Nožičky
a archivních dokumentů z Archivu Kanceláře prezidenta republiky

ČESKOSLOVENSKÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ


autoři výstavy
PhDr. Jan Šmerda, Moravské zemské muzeum v Brně
PhDr. Hana Všetečková, Muzeum J. a. Komenského

odborná spolupráce
PhDr. Pavel Zeman, PhD., Archiv Kanceláře prezidenta republiky
RNDr. Ivan Koláčný, falerista
Antonín Nožička, falerista
Mgr. Zdeněk Fišer, Moravské zemské muzeum

výtvarný návrh a realizace
Alexandra Haluzová

počítačová prezentace
www.vyznamenani.net se svolením JUDr. Vladimíra Jaška, PhD. LL.M.

vernisáž proběhla
v pátek 20. listopadu 2009, 17:00 v muzeu

vernisáž výstavy zahájili
PhDr. Pavel Popelka, CSc., ředitel MJAK Uh. Brod
PhDr. Mgr. Martin Reissner, ředitel MZM Brno

úvodní slovo měl
RNDr. Ivan Koláčný

v kulturním programu vystoupili
Dechový soubor ZUŠ Uh. Brod
řídil Josef Uher

výstava je prodloužena do 21. března 2010
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999