příspěvková organizace Ministerstva kultury

Contacts to the Staff members
DIRECTORDIRECTOR′S OFFICEDEPARTMENT OF COMENIOLOGY

DEPARTMENT

OF COLLECTION MANAGEMENT

DEPARTMENT OF OPERATION

AND MAINTENANCE

ECONOMIC

DEPARTMENT

 

DIRECTOR OF THE MUSEUM

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

+420 572 632 288, extension 211

vaskovych@mjakub.cz

 

 

DIRECTOR’S OFFICE

Ludmila Vintrová

Assistant

+420 572 632 288

vintrova@mjakub.cz

 

Alexandra Haluzová

Artist

+420 572 632 288, extension 219

haluzova@mjakub.cz

 

MgA. Aleš Kapsa

Program and cultural educator

Video specialist

+420 572 632 288, extension 233

kapsa@mjakub.cz

 

 

Ing. Halina Trsková

Internal auditor

 

 

DEPARTMENT OF COMENIOLOGY

Mgr. Petr Zemek, Th.D.

Comeniologist

Head of department

Deputy director

+420 572 632 288, extension 221, GSM: +420 731 350 719

zemek@mjakub.cz

 

Mgr. Lenka Pospíšilová

Comeniologist

Custodian of collections

572 632 288 linka 208

pospisilova@mjakub.cz

 

Robert Provodovský

PR manager

+420 572 632 288, extension 216

kapsa@mjakub.cz

 

Mgr. Pavla Zábojníková

Librarian - archivist

+420 632 288, extension 215

zabojnikova@mjakub.cz

 

 

DEPARTMENT OF COLLECTION MANAGEMENT

Mgr. Radek Tomeček

Archivist

Head of department

+420 572 632 288, extension 232

tomecek@mjakub.cz

 

Jan Gazdík

Conservator

+420 572 632 288, extension 220

gazdik@mjakub.cz

 

Martina Trousilová

Photo archive documentalist

572 632 288 linka 232

trousilova@mjakub.cz

 

Veronika Provodovská

Custodian of collections

+420 572 632 288, extension 203

provodovska@mjakub.cz

 

Magdaléna Ďurďová

Librarian

+420 572 632 288, extension 200

durdova@mjakub.cz

 

Mgr. Zuzana Sukupová

Custodian of non-collection fonds KLOA and Comeniological documentation

+420 572 632 288, extension 203

sukupova@mjakub.cz

 

 

DEPARTMENT OF OPERATION & MAINTENANCE

Ing. Miroslav Seidl

Investment clerk

Head of department

+420 572 632 288, extension 225

seidl@mjakub.cz

 

Beata Novotná

Box-office attendant, Guide

+420 572 632 288, extension 201

pokladna@mjakub.cz

 

Dana Uliánová

Guide

+420 572 632 288, extension 201

 

Kateřina Josefíková

Guide

+420 572 632 288, extension 201

 

Jindřiška Vítková

Cleaning lady

+420 572 632 288, extension 201

 

Josef Kohoutek

Caretaker

+420 572 632 288, extension 234

 

 

ECONOMIC DEPARTMENT

Alena Vrbová

Economist

Head of department

+420 572 632 288, extension 207

vrbova@mjakub.cz

 

Silvie Ondrová

Payroll clerk

+420 572 632 288, extension 209

ondrova@mjakub.cz