příspěvková organizace Ministerstva kultury

Cukrovar Davida Spitzera (1884)

Cukrovar Davida Spitzera (1884)

 

foto neznámý autor, 1884

 

Prvním větším průmyslovým podnikem založeným v Uherském Brodě byl na snímku zachycený cukrovar Davida Spitzera na jihovýchodním předměstí. Podnik byl založen v roce 1869 a ve svých počátcích s 90 zaměstnanci zpracovával až 10 000 q cukrové řepy denně. V 80. letech 19. století však dochází k útlumu této výroby, budovy cukrovaru přechází do majetku bratří Mayů, kteří později výrobu úplně zastavili.