příspěvková organizace Ministerstva kultury

Cyril a MetodějMuzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás srdečně zve

na letní projekci v muzeu
dokumentárního filmu
CYRIL A METODĚJ
– Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!
režiséra Otakáro Maria Schmidta

Cyrila a Metoděje
představují ve filmu dva skuteční kněží
Miroslav Herold a Marek Orko Vácha

Dokument představí život, dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje,
jejichž 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu
připadá na letošní rok 2013

pátek 13. září 2013, 20.30–21.30 v muzeu

projekce je doprovodným programem
projektu Podoby víry

zpřístupněna výstava fotografií projektu Podoby víry
ve velkém výstavním sále
20.00–22.00

vstup zdarma
v rámci Dnů evropského dědictví / EHD 2013

! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999