příspěvková organizace Ministerstva kultury

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Vás srdečně zve

na letní projekci v muzeu
dokumentárního filmu
CYRIL A METODĚJ
– Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!
režiséra Otakáro Maria Schmidta

Cyrila a Metoděje
představují ve filmu dva skuteční kněží
Miroslav Herold a Marek Orko Vácha

Dokument představí život, dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje,
jejichž 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu
připadá na letošní rok 2013

pátek 13. září 2013, 20.30–21.30 v muzeu

projekce je doprovodným programem
projektu Podoby víry

zpřístupněna výstava fotografií projektu Podoby víry
ve velkém výstavním sále
20.00–22.00

vstup zdarma
v rámci Dnů evropského dědictví / EHD 2013