příspěvková organizace Ministerstva kultury

Den evropského dědictví 2007

Dny evropského dědictví
European Heritage Days
(EHD)den otevřených dveří do muzea

9. září 2007
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 (17:00)

K vidění bylo:

Jan Amos Komenský lidstvu

stálá expozice
PŘIZEMÍ BUDOVY EXPOZICE

Starožitnosti Uherskobrodska
stálá expozice
ATELIÉR

Ve vzduchu
krátkodobá výstava
SLOUPOVÝ SÁL

Jak se maluje prales
krátkodobá výstava
VELKÝ VÝSTAVNÍ SÁL

Cesta ke Kráse
krátkodobá výstava
MALÝ VÝSTAVNÍ SÁL

(529 návštěvníků)