příspěvková organizace Ministerstva kultury

Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR 2020

Pozvání na Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR

 

Tradiční den otevřených dveří, pořádaný Ministerstvem kultury, bude probíhat 28. září 2020 od 10.00 do 17.00 hodin. Zájemci z řad veřejnosti se mohou těšit na komentované prohlídky interiérů, nahlédnout do oslnivých reprezentačních sálů. V Nostickém paláci bude možnost prohlédnout si reprezentační prostory paláce, které nyní slouží k pořádání konferencí či protokolárních akci, pracovnu ministra kultury, která je neobvyklá jak umístěním, tak architektonickým řešením, obrazárnu paláce s mnoha pozoruhodnými díly starých mistrů, kapli Nanebevzetí Panny Marie a přes skleněný průhled i slavnou majorátní nostickou knihovnu.

 

V přízemí paláce se představí 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury se svým programem pro děti i dospělé! Děti i ostatní návštěvníci se mohou těšit například na výstavu šperků HandMade Dreams Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, tvořivé dílničky, výrobu loutky, k vidění bude výroba šindele či perníkové formy, na vyzkoušení budou čekat retro počítače a retro hry. Malí i velcí si prohlédnou historický vůz Aero 50 ze sbírek Národního technického muzea v Praze nebo zasednou do lavice k J.A. Komenskému. Program zpestří krátká představení loutkového divadla a hudba různých žánrů. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost, jak strávit sváteční den 28. září 2020 v Nostickém paláci, který vždy žil a stále žije kulturou.

 

Vstup zdarma.

 

Upozornění pro návštěvníky:

Vstup bude možný pouze vrátnicí Nostického paláce přes bezpečnostní rám a s ohledem na kapacitu vnitřních prostor bude regulován.

Prohlídky budou probíhat v organizovaných skupinách za doprovodu průvodců, délka prohlídkové trasy je 15 - 20 minut. Poslední komentovaná prohlídka bude začínat v 16.30 hodin.

 

Upozorňujeme návštěvníky, že vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci bude vstup do Nostického paláce podmíněn použitím roušky nebo jiného prostředku na zakrytí dýchacích cest.

 

https://www.facebook.com/ministerstvokulturycr/videos/427003961804294

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999