příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dny globálního rozvojového vzdělávání v Uherském Brodě

celostátní seminář

(čt) 17. října 2019 | 9.00 | sloupový sál muzea

neveřejná akce – v tento den je celé muzeum pro veřejnost uzavřeno

 

Dny globálního rozvojového vzdělávání v Uherském Brodě

 

z programu – čtvrtek 17. 10. 2019


  • Slavnostní zahájení semináře v Muzeu J. A. Komenského
  • vystoupení zahraničních hostů
  • ředitel muzea Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. – aktivity muzea pro pedagogy, odkaz J. A. Komenského
  • workshopy – Orbis pictus (ukázková výuka)
  • Český červený kříž
  • I Walk Uherský Brod – komentovaná procházka se studenty gymnázia po pěti historických místech města, která jsou spojena s životem místních židovských obyvatel v době 2. světové války
  • zahraniční výjezdy NIDV ke GRV
  • prohlídka muzea
  • společný večer v ZUŠ Uherský Brod – beseda s profesorem Flossem (český filosof, komeniolog a historik filosofie) na téma globální problémy v díle J. A. Komenského
  • scénka na téma Komenský a vzdělávání v provedení žáků ZUŠ.