příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dny globálního rozvojového vzdělávání v Uherském Brodě

celostátní seminář

(čt) 17. října 2019 | 9.00 | sloupový sál muzea

neveřejná akce – v tento den je celé muzeum pro veřejnost uzavřeno

 

 

z programu – čtvrtek 17. 10. 2019


  • Slavnostní zahájení semináře v Muzeu J. A. Komenského
  • vystoupení zahraničních hostů
  • ředitel muzea Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. – aktivity muzea pro pedagogy, odkaz J. A. Komenského
  • workshopy – Orbis pictus (ukázková výuka)
  • Český červený kříž
  • I Walk Uherský Brod – komentovaná procházka se studenty gymnázia po pěti historických místech města, která jsou spojena s životem místních židovských obyvatel v době 2. světové války
  • zahraniční výjezdy NIDV ke GRV
  • prohlídka muzea
  • společný večer v ZUŠ Uherský Brod – beseda s profesorem Flossem (český filosof, komeniolog a historik filosofie) na téma globální problémy v díle J. A. Komenského
  • scénka na téma Komenský a vzdělávání v provedení žáků ZUŠ.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999