příspěvková organizace Ministerstva kultury
NEJBLIŽŠÍ AKCE VERNISÁŽE VÝSTAV minulé vernisáže DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Den narození JAK (28. 3.) Mezinárodní den muzeí (18. 5.) Festival muzejních nocí Mezinárodní den dětí (1. 6.) programy PVZP, a. s. (červen, září) Dny evropského dědictví / EHD Den české státnosti (28. 9.) Mezinárodní den archeologie / IAD Den vzniku samostatného československého státu (28.10.) ÚČASTI (mimo muzeum) Go | Regiontour Holiday World | Památky – muzea – řemesla Víkend otevřených památkových domků Festival FAIMP Generální konference ICOM Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR
PRAVIDELNÉ AKCE
Novoroční koncerty Tříkrálový živý betlém Fašank Pochovávání basy Fašanková filmotéka Dny Komenského Dny Komenského 2019 Dny Komenského 2018 Dny Komenského 2017 Dny komenského 2016 Dny Komenského 2015 Dny Komenského 2014 Dny Komenského 2013 Dny Komenského 2012 Kraslice Přijďte na svatbu! Jízda králů Musaionfilm Zahraniční folklorní soubory Ochutnejte historickou hostinu Komeniologické kolokvium Perníčky
LÉTO V ATRIU
2020 ARTiUM 2019 ARTiUM 2018 Divadlo v muzeu 2017 Divadlo v muzeu 2016 film, koncert, loutky
PŘEDNÁŠKY
přednášky v muzeu
KONCERTY
připravované koncerty proběhlé koncerty
HISTORICKÉ BITVY
proběhlé bitvy
ARCHIV AKCÍ
2006–2020 (komplet akcí) akce pořádané MJAKUB 2020 akce pořádané MJAKUB 2019 akce pořádané MJAKUB 2018 akce pořádané MJAKUB 2017 konference MJAKUB 2018 konference MJAKUB 2017

Dny Komenského 2019 – Absit violentia / Bez násilí

„Bez násilí“ – tak zní téma 8. ročníku Dnů Komenského 2019, které tradičně pořádá (od r. 2012) Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Letos Dny připadají na 26.–30. března (út–so).

 

Návštěvníky akce mohou přilákat především dva unikátní programové cíle. Tím prvním je vystavení nového, velmi vzácného přírůstku do sbírek muzea – Komenského mapy Markrabství moravského z r. 1627: I. A. Comenio – Moravia / Marchionatvs, 1627. Muzeum totiž v minulém roce zakoupilo 1 ze 4 dochovaných exemplářů této mapy a od pátku 29. března 18 hodin ji vystaví v knihovně své stálé expozice. O hodinu dříve, již v 17.00 si návštěvníci budou moci vyslechnout úvod do této problematiky – přednášku z oboru historické kartografie Mgr. Heleny Kovářové Historické mapy Moravy (sloupový sál muzea).

 

Druhým významným motivem, proč navštívit Dny Komenského 2019 je jejich vyvrcholení tematickým folklorním koncertem Strážnické cimbálové muziky Danaj, která se představí ve svém nejnovějším projektu „Desatero“. Jde o folklorní reflexi Božích přikázání, jak se odrážejí v lidové písni a její moderní interpretaci (součástí programu je velkoplošná projekce) – sobota 30. března, 17.00 ve sloupovém sále muzea. Vystoupí zde také tanečníci Olšavy, kteří přijali nabídku ke spoluúčasti na vystoupení. Koncertu předchází ekumenická bohoslužba v Chrámu Mistra Jana Husa v 15.00 hodin v Uherském Brodě.

 

Pedagogický motiv je v letošních Dnech Komenského zastoupen spoluprací na prezentaci studentských projektů „Z lavic do života“. Pedagogové středních škol zde představí úspěšné projekty studentů, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci školních, celorepublikových a mezinárodních projektů. Patnácti až dvacetiminutové prezentace jednotlivých projektů budou zahrnovat videoprojekce, fotodokumentace, popř. výstavy dalších produktů vzniklých v průběhu projektových aktivit. To vše ve středu 27. března od 18.00 hodin v Café Clubu v Uherském Brodě.

 

Součástí Dnů Komenského jsou také pořady pro školy (i školky!), z nichž chce muzeum představit zvláště svou novinku – „Věda nebo klam smyslů“ – konfrontaci fyzikálních poznatků doby Komenského s dnešním poznáním.

 

Dny Komenského 2019 finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

 

ODKAZY:

 

 

KE DNŮM KOMENSKÉHO 2019 SE VOLNĚ PŘIPOJUJE TAKÉ KNÍŽNÍ AKTIVITA PRO MLÁDEŽ KNIHOVNY FRANTIŠKA KOŽÍKA V UHERSKÉM BRODĚ: