příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dny Komenského 2019 – Absit violentia / Bez násilí

„Bez násilí“ – tak zní téma 8. ročníku Dnů Komenského 2019, které tradičně pořádá (od r. 2012) Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Letos Dny připadají na 26.–30. března (út–so).

 

Návštěvníky akce mohou přilákat především dva unikátní programové cíle. Tím prvním je vystavení nového, velmi vzácného přírůstku do sbírek muzea – Komenského mapy Markrabství moravského z r. 1627: I. A. Comenio – Moravia / Marchionatvs, 1627. Muzeum totiž v minulém roce zakoupilo 1 ze 4 dochovaných exemplářů této mapy a od pátku 29. března 18 hodin ji vystaví v knihovně své stálé expozice. O hodinu dříve, již v 17.00 si návštěvníci budou moci vyslechnout úvod do této problematiky – přednášku z oboru historické kartografie Mgr. Heleny Kovářové Historické mapy Moravy (sloupový sál muzea).

 

Druhým významným motivem, proč navštívit Dny Komenského 2019 je jejich vyvrcholení tematickým folklorním koncertem Strážnické cimbálové muziky Danaj, která se představí ve svém nejnovějším projektu „Desatero“. Jde o folklorní reflexi Božích přikázání, jak se odrážejí v lidové písni a její moderní interpretaci (součástí programu je velkoplošná projekce) – sobota 30. března, 17.00 ve sloupovém sále muzea. Vystoupí zde také tanečníci Olšavy, kteří přijali nabídku ke spoluúčasti na vystoupení. Koncertu předchází ekumenická bohoslužba v Chrámu Mistra Jana Husa v 15.00 hodin v Uherském Brodě.

 

Pedagogický motiv je v letošních Dnech Komenského zastoupen spoluprací na prezentaci studentských projektů „Z lavic do života“. Pedagogové středních škol zde představí úspěšné projekty studentů, které vznikaly v průběhu týmové práce v rámci školních, celorepublikových a mezinárodních projektů. Patnácti až dvacetiminutové prezentace jednotlivých projektů budou zahrnovat videoprojekce, fotodokumentace, popř. výstavy dalších produktů vzniklých v průběhu projektových aktivit. To vše ve středu 27. března od 18.00 hodin v Café Clubu v Uherském Brodě.

 

Součástí Dnů Komenského jsou také pořady pro školy (i školky!), z nichž chce muzeum představit zvláště svou novinku – „Věda nebo klam smyslů“ – konfrontaci fyzikálních poznatků doby Komenského s dnešním poznáním.

 

Dny Komenského 2019 finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

 

 

ODKAZY:

 

 

KE DNŮM KOMENSKÉHO 2019 SE VOLNĚ PŘIPOJUJE TAKÉ KNÍŽNÍ AKTIVITA PRO MLÁDEŽ KNIHOVNY FRANTIŠKA KOŽÍKA V UHERSKÉM BRODĚ:

 

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999