příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dodávka mobilních panelových stěn,

pořizovaných v rámci akce MJAK, revitalizace revitalizace části výstavních prostor a zázemí v expozicích, II. etapa

 

ODKAZ: NEN

 

Dodávka mobilních panelových stěn,