příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dolní náměstí (1884)

Dolní náměstí (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884


Jeden z nejstarších snímků z Dolního náměstí, na němž je zachycena zástavba domů v jeho východní části. Od druhé poloviny 19. století byly po několik generací v držení významných židovských rodin tři řadové patrové domy pod radnicí č.p. 100. Dům č.p. 101 patřil rodině Samuela Schöna, dům čp. 102 Vilému Märzovi (od roku 1873 velkoobchod se zbožím koloniálním a zemědělskými plodinami) a dům č.p. 103 rodině Heřmana Kohna (od roku 1856 velkozávod železářský a obchod se smíšeným zbožím). Naposled zmíněný dům č.p. 103 ustoupil v roce 1935 funkcionalistické novostavbě, v níž i nadále sídlila tatáž firma.