příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dům Václava Františka Letochy (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884

 

Dům č. p. 137 (dnes č. p. 138), který v letech 1696 –1738 vlastnil městský syndikus a autor kroniky Památky města Brodu Uherského Václav František Letocha. V roce 1706 si dal vybudovat na stávající dům patrovou nadstavbu, avšak již v roce 1711 dům společně s dalšími dvěma (č. p. 135, 136) vyhořel. V roce 1854 byl dům zakoupen za 5 900 zl. konvenční měny z pozůstalosti po Tobiáši Pauspartlovi z Drachentalu lékárníkem a pozdějším starostou města Matějem Pecháčkem. Dům držel až do své smrti v roce 1896, přičemž zde provozoval mezi léty 1854 – 1888 uherskobrodskou výsadní lékárnu Zum goldenen Pelikan (U Zlatého pelikána). Jak je patrno z fotografie v 80. letech 19. století v části tohoto domu provozuje svoji oděvní živnost také Ignaz Brunn. V roce 1922 je tento dům rozdělen podle plánů stavitele Karla Málka č. p. 137 (obchod s oděvy rodiny Brunnových) a č. p. 138, v němž sídlila pobočka Brněnské banky.

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999