příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dům Václava Františka Letochy (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884

 

Dům č. p. 137 (dnes č. p. 138), který v letech 1696 –1738 vlastnil městský syndikus a autor kroniky Památky města Brodu Uherského Václav František Letocha. V roce 1706 si dal vybudovat na stávající dům patrovou nadstavbu, avšak již v roce 1711 dům společně s dalšími dvěma (č. p. 135, 136) vyhořel. V roce 1854 byl dům zakoupen za 5 900 zl. konvenční měny z pozůstalosti po Tobiáši Pauspartlovi z Drachentalu lékárníkem a pozdějším starostou města Matějem Pecháčkem. Dům držel až do své smrti v roce 1896, přičemž zde provozoval mezi léty 1854 – 1888 uherskobrodskou výsadní lékárnu Zum goldenen Pelikan (U Zlatého pelikána). Jak je patrno z fotografie v 80. letech 19. století v části tohoto domu provozuje svoji oděvní živnost také Ignaz Brunn. V roce 1922 je tento dům rozdělen podle plánů stavitele Karla Málka č. p. 137 (obchod s oděvy rodiny Brunnových) a č. p. 138, v němž sídlila pobočka Brněnské banky.

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999