příspěvková organizace Ministerstva kultury

Dům Václava Františka Letochy (1884)

Dům Václava Františka Letochy (1884)

 

Foto neznámý autor, 1884

 

Dům č. p. 137 (dnes č. p. 138), který v letech 1696 –1738 vlastnil městský syndikus a autor kroniky Památky města Brodu Uherského Václav František Letocha. V roce 1706 si dal vybudovat na stávající dům patrovou nadstavbu, avšak již v roce 1711 dům společně s dalšími dvěma (č. p. 135, 136) vyhořel. V roce 1854 byl dům zakoupen za 5 900 zl. konvenční měny z pozůstalosti po Tobiáši Pauspartlovi z Drachentalu lékárníkem a pozdějším starostou města Matějem Pecháčkem. Dům držel až do své smrti v roce 1896, přičemž zde provozoval mezi léty 1854 – 1888 uherskobrodskou výsadní lékárnu Zum goldenen Pelikan (U Zlatého pelikána). Jak je patrno z fotografie v 80. letech 19. století v části tohoto domu provozuje svoji oděvní živnost také Ignaz Brunn. V roce 1922 je tento dům rozdělen podle plánů stavitele Karla Málka č. p. 137 (obchod s oděvy rodiny Brunnových) a č. p. 138, v němž sídlila pobočka Brněnské banky.