příspěvková organizace Ministerstva kultury

Eduard Ingriš – fotograf, filmař, skladatel, dobrodruh

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
Národní muzeum fotografie, o.p.s. Jindřichův Hradec
Archiv H+Z / Muzeum jihovýchodní Moravy

uspořádali výstavu

EDUARD INGRIŠ
- fotograf, filmař, skladatel, dobrodruh


vernisáž proběhla
čtvrtek 7. června 2007, 20:00
Sloupový sál

úvodní slovo
paní Nina Ingriš, manželka
PhDr. Magdalena Preiningerová

vernisáž výstavy proběhla u příležitosti 10. ročníku nesoutěžní přehlídky videofilmů muzeí ČR MUSAIONFILM 2007

Velký výstavní sál
výstava byla prodloužena do 12. srpna 2007
(navštívilo ji 1170 návštěvníků)

name=WindowsMediaPlayer1 id=WindowsMediaPlayer1 width=320 height=180>


součástí výstavy byl katalog vydaný Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně (viz fotografie)

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999