příspěvková organizace Ministerstva kultury

Expozice muzea v Zámku

"Musejní společnost v Uh. Brodě
Oznamuje obecenstvu, že

NOVÉ MĚSTSKÉ
MUSEUM
v Zámku

slavnostně otevřeno bude za přítomnosti slavné
městské rady

v den svátku Svobody 28. října 1927
o 10. hodině dopoledne.

Pořad:
V. Říhovský: 28. říjen, zazpívá Sokolské pěvecké sdružení.
O městském museu, promluví jednatel m. sp. J. V. Hauerland.
Státní hymny, Sokolské pěvecké sdružení.

Po tom sbírky musejní budou hned veřejnosti přístupny.

V případě deštivého počasí koná se vše v městském kině.

K hojné účasti při zahájení zve
Musejní výbor.

Tisk Fr. Sedláček Uh. Brod."

Muzejní expozice byla instalována od 28. října 1927, kdy bylo "Museum" slavnostně otevřeno až do roku 1929, kdy bylo z důvodu vlhkosti muzeum uzavřeno. Sbírky byly ještě uskladněny až do roku 1931, pak do roku 1933 znovuinstalovány. Zámek (místně též "Baraník" byl koupen městem od Palffyů).

Pro nové prostory "musea" město později opravilo i Zámeckou bránu (dvě světnice - muzejní kanceláře a vchod z východní strany), ale nejdříve "Zámeckou kapli" (mylný název pro barokní sál Baraník), prostor (silnici, zídku) před Baraníkem. Sbírky byly umístěny v Baraníku. Po uzavření byly sbírky uloženy v 1. patře staré radnice, kde byly čištěny a konzervovány.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999