příspěvková organizace Ministerstva kultury
Knihovna MJAKUB, plakát - sign. 1620

Expozice muzea v Zámku

"Musejní společnost v Uh. Brodě
Oznamuje obecenstvu, že

NOVÉ MĚSTSKÉ
MUSEUM
v Zámku

slavnostně otevřeno bude za přítomnosti slavné
městské rady

v den svátku Svobody 28. října 1927
o 10. hodině dopoledne.

Pořad:
V. Říhovský: 28. říjen, zazpívá Sokolské pěvecké sdružení.
O městském museu, promluví jednatel m. sp. J. V. Hauerland.
Státní hymny, Sokolské pěvecké sdružení.

Po tom sbírky musejní budou hned veřejnosti přístupny.

V případě deštivého počasí koná se vše v městském kině.

K hojné účasti při zahájení zve
Musejní výbor.

Tisk Fr. Sedláček Uh. Brod."

Muzejní expozice byla instalována od 28. října 1927, kdy bylo "Museum" slavnostně otevřeno až do roku 1929, kdy bylo z důvodu vlhkosti muzeum uzavřeno. Sbírky byly ještě uskladněny až do roku 1931, pak do roku 1933 znovuinstalovány. Zámek (místně též "Baraník" byl koupen městem od Palffyů).

Pro nové prostory "musea" město později opravilo i Zámeckou bránu (dvě světnice - muzejní kanceláře a vchod z východní strany), ale nejdříve "Zámeckou kapli" (mylný název pro barokní sál Baraník), prostor (silnici, zídku) před Baraníkem. Sbírky byly umístěny v Baraníku. Po uzavření byly sbírky uloženy v 1. patře staré radnice, kde byly čištěny a konzervovány.