příspěvková organizace Ministerstva kultury

 

VEŠKERÉ NABÍZENÉ ZBOŽÍ JE MOŽNO SI ZAKOUPIT TAKÉ V POKLADNĚ MUZEA

expozice muzea

Řazení:     
|« první  « předchozí  1  další »  poslední »|     [ strana 1/1 ]
Vizitka výroční – 430 let od narození JAK Vizitka výroční – 430 let od narození JAK

vizitka do turistického deníku (Wander Book)


k výročí 430 let od narození J. A. Komenského | s citátem: Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu. | vydáno – bžezen 2022

 ks  12 Kč
NA JEVIŠTI SVĚTA | JAN AMOS KOMENSKÝ A JEHO DOBA NA JEVIŠTI SVĚTA | JAN AMOS KOMENSKÝ A JEHO DOBA

katalog ke stálé expozici | verze CZE


život | labyrinty | didaktik | umělec slova | filosof a teolog | koncepce a texty: Helena Kovářová, Lenka Pospíšilová, Vladimír Urbánek, Petr Zemek | vydáno – prosinec 2021

 ks  290 Kč
ON THE STAGE OF THE WORLD | JOHN AMOS COMENIUS AND HIS TIMES ON THE STAGE OF THE WORLD | JOHN AMOS COMENIUS AND HIS TIMES

katalog ke stálé expozici | verze ENG


life | labyrinths | educationalist | man of letters | philosopher and theologian | concept and texts by: Helena Kovářová, Lenka Pospíšilová, Vladimír Urbánek, Petr Zemek | published in December 2021

 ks  290 Kč
Mundus Comenii | Svět Komenského Mundus Comenii | Svět Komenského

Katalog k expozici v Muzeu Komenského v Naardenu | verze CZ


Komenského život a dílo | vzdělání, náboženství, politika | osobnosti | rod Komenského | život Komenského v datech a dobových souvislostech | Autor: Petr Zemek za spolupráce Vladimíra Urbánka a Lenky Pospíšilové | Vydáno – březen 2020

 ks  210 Kč
Mundus Comenii | The World of Comenius Mundus Comenii | The World of Comenius

Katalog k expozici v Muzeu Komenského v Naardenu | verze ENG


Exhibition Catalogue | ENG | Life and Work of Comenius | Education, Religion, Politics | Important Figures | The Comenius Family | Comenius’ Life – Timeline of Events | Author: Petr Zemek, in cooperation with Vladimír Urbánek and Lenka Pospíšilová | Translation: Ivan Ryčovský | First Edition – March 2020

 ks  210 Kč
Mundus Comenii | De Wereld van Comenius Mundus Comenii | De Wereld van Comenius

Katalog k expozici v Muzeu Komenského v Naardenu | verze NL


Catalogus bij de tentoonstelling | NL | Leven en werk van Comenius | Kennis, Godsdienst, Politiek | Belangrijke Figuren uit de tijd van Comenius | Familie Komenský | Het leven van Comenius in data en in tijdsverbanden | Auteur: Petr Zemek in samenwerking met Vladimír Urbánek en Lenka Pospíšilová | Erste editie – mei 2020

 ks  210 Kč
Jan Amos Komenský lidstvu

katalog expozice


 


Markéta Husková, Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, 1992

 ks  25 Kč
|« první  « předchozí  1  další »  poslední »|     [ strana 1/1 ]