příspěvková organizace Ministerstva kultury

filmy Musaionfilmu 2019

odkaz: MUSAIONFILM 2019 | PŘIHLÁŠKY – OSOBNÍ ÚČAST

 

1.

Adalbert Stifter – život a dílo

Životopisný dokument o životě polozapomenutého šumavského básníka a spisovatele.

[profesionální (televizní) film o muzeu nebo muzejním tématu pro mimomuzejní účel – mimo hodnocení poroty]

Životopisný film o polozapomenutém básníku Šumavy, rodáku z Horní Plané, Adalbertu Sifterovi a především o jeho odkazu a významu pro dnešní mládež.

52:00 | přihlašovatel: Česká televize,  Mgr. Zdeněk Flídr – ZF FILM | režie: Zdeněk Flídr| scénář: Zdeněk Flídr | výroba: Česká televize, Mgr. Zdeněk Flídr – ZF FILM, 2016

 

2.

Adolf Loos – Müllerova vila

spot o expozici Muzea města Prahy

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

spot, pozvánka pronávštěvu muzejní expozice

01:13 | přihlašovatel: Absolute Film Design sro | režie: Václav Hron | výroba: bsolute Film Design sro, 2018

 

3.

Barokní velmož

Výpravný dokumentární film přibližuje osudy výjimečného muže, olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, který usilovnou prací proměnil podobu barokní Moravy.

[profesionální (televizní) film o muzeu nebo muzejním tématu pro mimomuzejní účel]

Hraný dokumentární film, který vznikl letos v koprodukci České televize a Video Theo v rámci dlouholetého výzkumného projektu Muzea umění Olomouc  Za chrám, město, vlast / Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy. V režii Theodora Mojžíše se v titulní úloze olomouckého biskupa představí Jaroslav Plesl.

52:04 | přihlašovatel: Česká televize / Video Theo | režie: Theodor Mojžíš | výroba: Česká televize / Video Theo, 2019

 

4.

Brezovská kobelica v proměnách času

Národopisný film základní školy

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Krátký dokument zachycující vzpomínky březovských pamětníků doplněný o aktuální záběry z obecní a školní kobelice.

07:09 | přihlašovatel: Školy Březová | režie: žáci Škol Březová | výroba: Školy Březová, 2019

 

5.

Cesty lnu a barvířství

Den věnovaný řemeslům v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

O prázdninových sobotách v Muzeu lidových staveb v Kouřimi každoročně prezentujeme rozmanitá tradiční řemesla. Čtou se lidové pohádky s tematikou řemesel – mistři tradičních řemesel je předvádí a návštěvníci si je mohou vyzkoušet. Propagační video prezentuje den věnovaný pěstování, spřádání, tkaní lnu a modrotisk.

01:25 | přihlašovatel: Regionální muzeum v Kolíně, p. o. | režie: Filip Neřold | výroba: Regionální muzeum v Kolíně, p. o., 2018

 

6.

Dáváme věcem nový život

Další z krátkých videospotů jičínského muzea.

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Krátký propagační videospot s překvapivou zápletkou.

01:02 | přihlašovatel: Regionální muzeum a galerie v Jičíně | režie: Lukáš Masner, Marek Čermák | výroba: Lukáš Masner, 2018

 

7.

Dva životy, dvě kultury, dvě země

Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou okolo 13.000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim vlivem vývoje událostí v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes. Stát poskytl exulantům vzdělání, práci či bydlení. Většina dětí prošla ústavní výchovou dětských domovů. Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, především jazyk a hudební a taneční projevy. Na druhou stranu podléhala komunita českým vlivům. Jakmile to dovolily podmínky v Řecku, většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti. Proč ale někteří z nich zůstali zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné vřavy do zcela cizího prostředí? Co pro ně znamená pojem domov, identita, mateřský jazyk? Jsou Řekové u nás svázáni s českou kulturou? A udržují dnes vůbec ještě povědomí o řeckých specifikách? Na tyto a podobné otázky odpoví ve filmovém dokumentu „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“ představitelé několika generací z pěti řeckých rodin žijících v České republice.

26:54 | přihlašovatel: Moravské zemské muzeum | režie: Martin Chlup | výroba: Mravské zemské muzeum + Hellenika, nadační fond, 2018

 

8.

Fašank Strání 2019

Předávání tradice mečového tance v obci Strání

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Fašanky jsou v obci Strání hluboce zakořeněnou tradicí, kterou dodržují všechny věkové kategorie, jak sami Straňané říkají: "Fašanky chodíja Ti, co eště neumíja chodit, ale aj Ti, co už nemožů chodit."

09:10 | přihlašovatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Marie Kadlčíková) | režie: Marie Kadlčíková | výroba: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2019

 

9.

Jak jsme objevili Focke Wulf Fw-190

Vykopání letadla sestřeleného v letecké bitvě nad Jindřichohradeckem v roce 1944

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Součást stálé expozice Bitva nad Jindřichohradeckem

05:00 | přihlašovatel: Muzeum Jindřichohradecka | režie: Aleš Hazuka | výroba: Česká televize, 2011

 

10.

Jízda králů v Hluku

Zachycení tradiční objížďky na koních v městě Hluk na Uherskohradišťsku.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

„Po třech letech [2017] projela Hlukem v pořadí již 23. jízda králů [v rámci 23. Dolňáckých slavností, další se připravují na r. 2020]. V čele [Jízdy králů] tentokrát zasedl syn hluckého starosty Tedeáš Křižan, kterého doprovodilo pětadvacet jezdců v královské družině.“ (https://slovacky.denik.cz/kultura_region/po-trech-letech-projel-hlukem-kral-se-svoji-druzinou-20170703.html) [další info: https://www.mestohluk.cz/kultura/jizda-kralu/2017/]

12:04 | přihlašovatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Marie Kadlčíková) | režie: Marie Kadlčíková | výroba: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2019

 

11.

Juraj Langer

z cyklu Osobnosti slovenskej etnológie        Dejiny  vednej disciplíny filmom

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Juraj Langer je osobnosťou slovenského aj moravského múzejníctva, S jeho menom sú späté najmä expozície v múzeách ľudovej architektúry. Svoj životný príbeh vyrozprával pred kamerou kolegýň - etnologičiek. Film bol vytvorený pre projekt grantovej agentúry KEGA, na youtube.com sú dostupné aj ďalšie dokumenty o múzejníkoch pod názvom Osobnosti slovenskej etnológie.

23:09 | přihlašovatel: Ústav etnológie SAV - Katedra etnológie a folkloristiky UKF v Nitre | režie: Zuzana Beňušková, Dušan Ratica | výroba: Digitalizačné centrum Ústavu etnológie SAV, produkcia etnológov - filmových amatérov, 2018

 

12.

Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov

Obrázek lidové zbožnosti na Podhorácku

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Na východě Kraje Vysočina, v nejvýše položené části Velkobítešska pod horou Svatá, se nachází sedm vesnic patřících do farnosti Heřmanov. V neděli kolem 16. července zde probíhá pouť ke cti Panny Marie Karmelské. Založena byla na základě živého snu místní farnice Julie Jenišové-Lundové, v němž se jí zjevila Panna Maria a žádala ji, aby byla ve farnosti uctívána. Později měl podobný sen též heřmanovský farář P. Jan Dvořák. Pořídili sochu P. Marie, jež byla v roce 1918 slavnostně vysvěcena. Procesí poutníků s okrášlenou sochou je vypravované od kapličky ve Vidoníně, pokračuje několik kilometrů krajinou přes další dvě obce do Heřmanova, kde je celebrována slavná mše svatá. Průvod si jako náboženský akt udržel svůj význam a je výjimečnou ukázkou poutního hnutí, které si v místě uchovalo vitalitu navzdory různým nepříznivých obdobím. V roce stého výročí Karmelská pouť ve farnosti Heřmanov rozšířila Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.

06:53 | přihlašovatel: Muzeum Vysočiny Třebíč | režie: Silva Smutná | výroba: Muzeum Vysočiny třebíč, 2019

 

13.

Kina meziválečné Varšavy

Animovaný klip na téma Kina meziválečné Varšavy studentů střední školy VII Prywatne Liceum im. Mikołaja Reja (Krakow), zapojených do mezinárodního projektu Art & Contemporary Me (ArtCoMe) Muzea umění Olomouc.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

ArtCoMe (Art & Contemporary Me) je mezinárodní projekt, se kterým uspělo Muzeum umění Olomouc v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Muzeum umění je hlavním garantem projektu a spolupracuje na něm s Mezinárodním kulturním centrem v Krakově, Galerií města Bratislavy a Muzeem Janus Pannonius v Pécsi. Jedná se o rozsáhlejší projekt realizovaný mezi lety 2018–2020, který zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odborné konference, národní edukační programy a mezinárodní edukační program. Mezinárodní edukační program propojuje v průběhu let 2018–2020 vybrané studenty a pedagogy středních škol z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Jádro programu tvoří pět mezinárodních setkání. Představené animované klipy vytvořili studenti v rámci mezinárodního setkání v Olomouci v listopadu 2018. V klipu se každý tým studentů snažil zachytit vybrané společensko–historické téma, ke kterému již v rámci přípravy studenti zpracovali článek na Wikipedii.  | First International Meeting of Students in Olomouc | PLN team | VII Prywatne Liceum im. Mikołaja Reja w Krakowie | Animated clip on the topic Cinemas in the interwar Warsaw | https://pl.wikipedia.org/wiki/Kina_Mi%C4%99dzywojennej_Warszawy

01:24 | přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc

 

14.

Modernizace Bratislavy v letech 1908–1928

Animovaný klip na téma Modernizace Bratislavy v letech 1908–1928 studentů Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia (Bratislava), zapojených do mezinárodního projektu Art & Contemporary Me (ArtCoMe) Muzea umění Olomouc.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

ArtCoMe (Art & Contemporary Me) je mezinárodní projekt, se kterým uspělo Muzeum umění Olomouc v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Muzeum umění je hlavním garantem projektu a spolupracuje na něm s Mezinárodním kulturním centrem v Krakově, Galerií města Bratislavy a Muzeem Janus Pannonius v Pécsi. Jedná se o rozsáhlejší projekt realizovaný mezi lety 2018–2020, který zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odborné konference, národní edukační programy a mezinárodní edukační program. Mezinárodní edukační program propojuje v průběhu let 2018–2020 vybrané studenty a pedagogy středních škol z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Jádro programu tvoří pět mezinárodních setkání. Představené animované klipy vytvořili studenti v rámci mezinárodního setkání v Olomouci v listopadu 2018. V klipu se každý tým studentů snažil zachytit vybrané společensko–historické téma, ke kterému již v rámci přípravy studenti zpracovali článek na Wikipedii.  | First International Meeting of Students in Olomouc | SVK team | Škola pre Mimoriadne Nadané Deti v Bratislave | Animated clip on the topic Modernisation of Bratislava | https://sk.wikipedia.org/wiki/Moderniz%C3%A1cia_Bratislavy_v_rokoch_1908_-_1928

01:19 | přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc

 

15.

Naši Italové

Film Naši Italové zpracovává téma exodu Italských obyvatel z okolí Ledra za první světové války do Čech.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Film Naši Italové zpracovává téma exodu Italských obyvatel z okolí Ledra za první světové války do Čech. Popisuje jejich nečekaný náhlý odchod, vyrovnání se s životem v Čechách a přijetí místními obyvately i cestu zpět. Žáci se podíleli na zpracování tématu, včetně dohledávání materiálů písemných i orálních. Ve filmu jsou užity dochované fotografie a dobové záběry, které žáci získali, nejen z rodinných sbírek, ale zejména z archivů obcí a z putovní výstavy Vyhnaní. V rámci mezioborové spolupráce s LDO a HO byl nahrán dabing a vznikla původní hudba k filmu.

11:12 | přihlašovatel: ZUŠ Jakuba Jana Ryby | režie: Petra Peštová | výroba: ZUŠ Jakuba Jana Ryby, 2018

 

16.

Nejslavnější betlém světa, aneb geniální dílo třebechovického mistra Probošta

Dokument o restaurování slavného Proboštova betléma.

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Dvacet minut, které mapují díky podkladům z dokumentů České televize, odvysílané už v roce 1965, zrod tohoto majestátního díla. Především přibližují jeho generální restaurování. Film ve vás vyvolá pokoru, ale především hrdost a pýchu na třebechovické rodáky. Časosběrný dokument totiž přináší nejen atraktivní záběry do zákulisí betlému rozebraného na nejmenší kousíčky, ale zachycuje i nekonečnou trpělivost a citlivý přístup restaurátorů Ateliérů Bárta.  Přináší také důkaz o nadšené a užitečné spolupráci odborníků mnoha odvětví, kteří se přičinili o to, že tato chlouba nejen Třebechovic, ale celé České republiky se skví opět v plné nádheře. A teď se na ni budou moci podívat i ti, co ještě cestu do Třebechovic nenašli, jsme však přesvědčeni, že po shlédnutí dokumentu ji najdou.

20:18 | přihlašovatel: Třebechovické muzeum betlémů, Renata Pazderová | režie: Renata Pazderová | výroba: Studio Pokrok, 2018

 

17.

Očekávání Velikonoc v Komni

Tradice repání a vyklepávání ve Velikonočním triduu.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Snímek zachycuje období od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v obci Komňa, kde se dodržuje tradice repání a vyklepávání. Jedná se o starý zvyk, kdy je ve velikonočním triduu nahrazován zvuk zvonů repači a klepači, neboť zvony podle tradice tzv. "odletěly do Říma".

08:02 | přihlašovatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Marie Kadlčíková) | režie: Marie Kadlčíková | výroba: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2019

 

18.

Petr Bezruč – Ještěr od Lysé hory

Dokumentární film o životě Petra Bezruče

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Studenti Slezské univerzity v Opavě jdou po stopách Petra Bezruče z Ostravice až na Lysou horu. Film se snaží poznat tohoto významného Slezana nejen jako básníka, ale i jako člověka, který měl velký vztah k Moravě a Slezsku. Studenti ve filmu pátrají po tom, zda i v dnešní době má Petr Bezruč co říci a jaký má význam pro dnešní dobu. Odkrývají to, že si minulý režim tohoto autora přivlastnil, a tak trochu proti jeho vůli vznikl v padesátých letech kult osobnosti Petra Bezruče. Jaký byl básník? Jaký měl vztah ke Slezsku? Jaký byl člověk, jak jej ovlivnila příroda Beskyd? Na tyto otázky se studenti pokoušejí ve filmu najít odpověď.

52:01 | přihlašovatel: Slezská univerzita v Opavě | režie: Marie Bednářová | výroba: Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci se Slezským zemským muzeem, 2018

 

19.

Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968

Dokument o bouřlivých událostech, které se dostaly i do článků Ludvíka Vaculíka.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Dokument o bouřlivých událostech roku 1968 v Semilech, vytvořený v produkci Muzea a Pojizerské galerie Semily, p. o. pro stejnojmennou výstavu k padesátému výročí událostí Pražského (a "Semilského") jara. Výpovědi pamětníků (včetně hlavního představitele Klubu Mladých Karla Hádka), unikátní fotografie a dokumenty nás vtáhnou do událostí, které v roce 1968 a 69 zaujaly známého novináře Ludvíka Vaculíka natolik, že jim věnoval dvojici svých článků v Literárních listech.

31:26 | přihlašovatel: Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p.o. | režie: Jan Chleboun | výroba: Produkce a odborná spolupráce Muzeum a Pojizerská Galerie Semily, p.o., vyrobilo www.tvicko.cz, 2018

 

20.

Porcelánka Zsolnay

Animovaný klip na téma Porcelánka Zsolnay studentů střední školy Apáczai Csere János (ANK) Gimnázium (Pécs, Maďarsko), zapojených do mezinárodního projektu Art & Contemporary Me (ArtCoMe) Muzea umění Olomouc.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

ArtCoMe (Art & Contemporary Me) je mezinárodní projekt, se kterým uspělo Muzeum umění Olomouc v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Muzeum umění je hlavním garantem projektu a spolupracuje na něm s Mezinárodním kulturním centrem v Krakově, Galerií města Bratislavy a Muzeem Janus Pannonius v Pécsi. Jedná se o rozsáhlejší projekt realizovaný mezi lety 2018–2020, který zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odborné konference, národní edukační programy a mezinárodní edukační program. Mezinárodní edukační program propojuje v průběhu let 2018–2020 vybrané studenty a pedagogy středních škol z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Jádro programu tvoří pět mezinárodních setkání. Představené animované klipy vytvořili studenti v rámci mezinárodního setkání v Olomouci v listopadu 2018. V klipu se každý tým studentů snažil zachytit vybrané společensko–historické téma, ke kterému již v rámci přípravy studenti zpracovali článek na Wikipedii [odkaz]. | First International Meeting of Students in Olomouc | HUN team | Pécsi Apáczai Csere János Gimnázium | Animated clip on the topic Zsolnay porcelain factory | https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsolnay_porcel%C3%A1ngy%C3%A1r

0:33 | přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc

 

21.

Potápěč a ponorka

Autorský experiment nejmladších filmařů.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Potápěč plul v ponorce na průzkum mořského dna. Vystoupil, prozkoumával podmořský svět živočichů, objevil útes, vyplaval na povrch a našel rajskou zahradu, plnou šťavnatých plodů. Rozhodl se zůstat a kamarádům z ponorky řekl, že se zpátky nevrátí, ale chce být s nimi nadále ve spojení, proto se domluvil, že se budou každý třináctý den navštěvovat.

04:50 | přihlašovatel: Alois Mikeš ZŠ a MŠ J. A. Komenského Komňa | režie: Alois Mikeš (4. třída, 10 let)

 

22.

Príbeh neandertálskeho človeka

Film k rozšíreniu poznatkov o neandertálskom človeku a jeho materiálnej kultúre medzi deťmi a mládežou.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Krátky dokumentárny film predstavuje vzdelávaciu pomôcku vo všeobecne prístupnej forme videofilmu na tému život neandertálskeho človeka a jeho stopy na Slovensku. Informácie podáva na základe aktuálnych vedeckých poznatkov s využitím autentického prostredia lokality Bojnice - Prepoštská jaskyňa, v súčasnosti využívanej ako múzeum v prírode, ako aj replík archeologických artefaktov.

14:37 | přihlašovatel: Katedra muzeológie FF UKF Nitra, SR | režie: Tvorivá skupina Muzeológia UKF 2015 | výroba: Katedra muzeológie FF UKF v Nitre, SR, 2018

 

23.

Pro ty, pro které dnes znamená zítra. /  For Those for Whom Tomorrow is Today.

Šílený hedvábník. Zika a Lída Ascher: Textil a móda.

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Film vznikl jako součást výstavy Šílený hedvábník: Zika & Lída Ascher: Textil a móda, kterou lze navštívit v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze od 15. února do 15. září 2019. Představuje pražské rodáky Ziku (Zikmunda) a Lídu Ascherovi, kterým se po odchodu z Československa v roce 1939 podařilo vybudovat v Londýně úspěšnou firmu specializovanou na oděvní látky a jejich jméno se stalo synonymem textilního designu té nejvyšší kvality. Z textilií firmy Ascher vytvářely své kolekce módní domy francouzské, stejně jako britské a italské, například Dior, Balenciaga, Lanvin, Cardin, Y. S. Laurent, Paterson, Sassoon nebo Fabiani. Dokument zpřítomňuje Ascherovi a jejich dramatický příběh pomocí rozhovorů, archivních záběrů i animací snímků. Život rodiny s velkou otevřeností reflektují syn a snacha Ziky a Lídy; s tvorbou firmy Ascher nás seznamuje a její význam zasazuje do celospolečenského kontextu kurátorka Uměleckoprůmyslového musea v Praze a autorka výstavy Konstantina Hlaváčková. Z tvůrčího a profesionálního hlediska na Ziku a Lídu vzpomínají britští módní návrháři Zandra Rhodes a David Sassoon.

18:49 | přihlašovatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze | režie: MgA. Hedvika Hlaváčková | výroba: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2019

 

24.

Proměny Tábora

Hradiště na hoře Tábor v proudu času.

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Film vznikl pro muzejní expozici Husitského muzea v Táboře ve snaze vizuálně přitažlivým způsobem vyložit krátce starší dějiny Tábora. Návštěvník má dostat vědecky ověřenou "dějepisnou" informaci, aniž by pojal podezření, že se ocitl na hodině dějepisu.

11:07 | přihlašovatel: Husitské muzeum v Táboře | režie: Jan Míka | výroba: filmová společnost Filmofon animation, 2019

 

25.

Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy [ukázka]

Vývoj vesnické zástavby.

[profesionální (televizní) film o muzeu nebo muzejním tématu pro mimomuzejní účel]

Pořad je analýzou a dokumentem o stavebním vývoji, k němuž na venkově dochází. Chtěli bychom jím zvýšit zájem občanů, zastupitelů, ale i projektantů a pracovníků stavebních úřadů o udržení charakteristického rázu a souladu našich vsí pro další generace.

10:23 | přihlašovatel: Jan Kruml | režie: Jaroslav Luner| scénář: Jan Kruml | výroba: LucasFilm Brno, 2016

 

26.

Rothmayerova vila

spot o muzejní expozici

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Spot o expozici Rothmayerovy vily, který je pozvánkou k návštěvě.

01:33 | přihlašovatel: Absolute Film Design sro | režie: Václav Hron | výroba: Absolute Film Design, 2017

 

27.

Sovinec 1947–1989

Undergroundové výstavy a kulturní akce, odehravajících se před rokem 1989 v malé moravské vesnici Sovinec.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Autentické výpovědi přátel, umělců i historiků umění společně s archivními snímky a vzpomínkami hlavního aktéra, fotografa Jindřicha Štreita, přibližují atmosféru undergroundových výstav a kulturních akcí, odehravajících se před rokem 1989 v malé moravské vesnici Sovinec.

15:40 | přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc | režie: Stěpánka Bieleszová | výroba: Muzeum umění Olomouc, 2019

 

28.

Tříkrálová koleda

Národopisný pořad v Muzeu lidových staveb v Kouřimi

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Propagační video k národopisnému pořadu v Muzeu lidových staveb v Kouřimi.

01:18 | přihlašovatel: Regionální muzeum v Kolíně, p. o. | režie: Filip Neřold | výroba: Regionální muzeum v Kolíně, p. o., 2019

 

29.

Váleční sirotci Sibiře („legionářské děti“)

ArtCoMe (Art & Contemporary Me) je mezinárodní projekt, se kterým uspělo Muzeum umění Olomouc v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Muzeum umění je hlavním garantem projektu a spolupracuje na něm s Mezinárodním kulturním centrem v Krakově, Galer

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

ArtCoMe (Art & Contemporary Me) je mezinárodní projekt, se kterým uspělo Muzeum umění Olomouc v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Muzeum umění je hlavním garantem projektu a spolupracuje na něm s Mezinárodním kulturním centrem v Krakově, Galerií města Bratislavy a Muzeem Janus Pannonius v Pécsi. Jedná se o rozsáhlejší projekt realizovaný mezi lety 2018–2020, který zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odborné konference, národní edukační programy a mezinárodní edukační program. Mezinárodní edukační program propojuje v průběhu let 2018–2020 vybrané studenty a pedagogy středních škol z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Jádro programu tvoří pět mezinárodních setkání. Představené animované klipy vytvořili studenti v rámci mezinárodního setkání v Olomouci v listopadu 2018. V klipu se každý tým studentů snažil zachytit vybrané společensko–historické téma, ke kterému již v rámci přípravy studenti zpracovali článek na Wikipedii.  | First International Meeting of Students in Olomouc | CZE team | Gymnázium Olomouc – Hejčín | Animated clip on the topic War orphans of Siberia ("legionary children") | https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%AD_sirotci_Sibi%C5%99e

01:08 | přihlašovatel: Muzeum umění Olomouc

 

30.

Vandrovali hudci

Filmové zpracování starobylé balady z Uherskobrodska dětskými muzikanty v muzejní produkci.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Film „Vandrovali hudci“ vznikl na náměty starobylé stejnojmenné balady, nalezené v rukopisu žáka Leoše Janáčka, varhaníka a zpěváka Františka Kopřivy (1891–1976) z Nivnice. Do hudební a později filmové podoby ji společnými silami převedla muzika Dětského folklorního souboru Holúbek, který působí při Katolické základní škole v Uherském Brodě.

11:47 | přihlašovatel: Katolická základní škola v Uherském Brodě | režie: členové muziky Holúbek | výroba: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2019

 

31.

Velká ryba

Autorský experiment nejmladších filmařů.

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Příběh je o velké rybě, která byla opuštěná a hledala kamarády. K místu, kde ryba žila, přijel kamion a řidič uslyšel velké naříkání. Vystoupil z auta a šel zjistit, co to je. Uviděl naříkající velkou rybu a ptal se, co se jí stalo. Ve znečištěné vodě přežívala poslední ryba, která byla smutná, že už je sama. Řidič se rozhodl, že rybě pomůže. Naložil ji do kamionu a převezl do rybníka plného života. Ryba byla šťastná, že našla nové kamarády.

02:39 | přihlašovatel: František Mikeš ZŠ a MŠ J. A. Komenského Komňa | režie: František Mikeš (2. třída, 7 let)

 

32.

Vláda věcí tvých k tobě se navrátí

Listopad 1989 a co mu předcházelo očima pamětníků

[film školy na muzejní námět („Školní videomuzeum“)]

Pohled na období let 1968 - 1989 očima mladé generace. Zachycení místních událostí, které předcházely okupaci Československa v roce 1968, následný příjezd sovětských vojáků do Uherského Brodu a období normalizace ve vzpomínkách emigrantů. Listopad 1989 ve vzpomínkách přímých účastníků na Národní třídě v Praze i zakládání OF v Uherském Brodě. Dokument vytvořili žáci 8. ročníku ve spolupráci s Muzeem J.A.Komenského a pamětníky událostí. V dokumentu byly použity fotografie z archivu muzea i soukromých archivů.

20:00 | přihlašovatel: Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště | režie: patronka: Mgr. Jitka Hudečková | výroba: Amatérský dokument žáků 8. ročníku Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě, 2019

 

33.

Vyhrávání Josefkům

Tradiční vyhrávání v obci Komňa.

[film vytvořený muzejníky (v muzeu)]

Na sv. Františka a sv. Josefa chodívaly děti „vyhrávat", cinkaly a klepaly na pokličky a zpívaly. V dnešní době obchází obec dechová hudba a hraje posledním nositelům tohoto kdysi nejrozšířenějšího jména. Těch postupně ubývá, stejně jako míst, kde se tato tradice dodržuje. Jedním z posledních je obec Komňa na Uherskobrodsku.

06:26 | přihlašovatel: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (Marie Kadlčíková) | režie: Marie Kadlčíková | výroba: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, 2018

 

34.

Vzpomínky se nezahazují

Poděkování všem dárcům muzea.

[film vytvořený ne-muzejní produkcí pro muzeum (muzejní instituci)]

Krátký spot vznikl jako poděkování všem dárcům, kteří přispěli do muzejních sbírek.

01:55 | přihlašovatel: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. | režie: Renata Szórádová | výroba: 14|15 Baťův institut Zlín, 2019

 

35.

Záznam vzpomínkového setkání

Záznam vzpomínkového setkání pamětníků Otto Rothmayera

[film jako muzejní sbírka (muzejní filmový archiv)]

Originální nesetřižený záznam setkání pamětníků Otto Rothmayera ze tří kamer provedený v kuchyni Rothmayerovy vily ve Střešovicích za účelem zachování autentických vzpomínek na tohoto významného architekta. Archivní materiál určený k budoucímu zpracování ve formátu full HD.

04:11 | přihlašovatel: Muzeum Hlavního města Prahy | výroba: Absolute Film design s.r.o., 2017

  

stav po uzávěrce přihlášek (18. květen 2019)