příspěvková organizace Ministerstva kultury

Fotoarchiv
 

Obsáhlá sbírka fotografií a negativů dokumentuje město Uherský Brod, jeho okolí a odbornou i kulturní činnost Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jednotlivé fotografie začaly být shromažďovány již v prvních letech existence muzea (kolem přelomu 19. a 20. století). Nejstarší exempláře fotografií (pocházející z let 1865 – 1914), u nichž většinou chybí záznamy o autorech, dokumentují architekturu města, významné kulturní, společenské a politické události v 19. a na počátku 20. století, spolky, úřednictvo politické, soudní a berní správy sídlící ve městě.

 

Z prvního desetiletí 20. století mimo jiné pocházejí také dva významné soubory fotografií od V. Růžičky dokumentující elektrifikaci města Uherského Brodu (1913), období I. světové války a vzniku Československé republiky (1914 – 1919). Období před II. světovou válkou je zachyceno zejména na fotografiích, které pocházejí z místních fotoateliérů A. Kastnera a L. Vladyky, jejichž práce se soustředila především na zachycení osobností a architektonických změn města.

 

Následující události období protektorátu jsou dokumentovány zejména souborem fotografií dnes již zaniklé židovské čtvrti a hřbitova od K. Křivdy (1941) a deportace židovského obyvatelstva od V. Růžičky (1943).

V poválečném období je architektonický vývoj města i okolí dokumentován snímky dobrovolných i odborných muzejních pracovníků J. Beneše, J. Pavelčíka, J. Žaluda a J. Glozy (50. a 60. léta 20. století).

 

Nejnovější doba 60. – 90. let 20. století je pak dokumentována za pomoci odborných pracovníků a fotodokumentátorů muzea, jejichž fotografie zachycují nejen nejnovější vývoj ve městě a okolí, ale také práci samotného muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.


Budova Lidového domu v dnešní ulici Bří Lužů, foto neznámý autor kol. 1930Dnešní Masarykovo náměstí, foto V. Růžička 1900Mariánské náměstí, foto neznámý autor 1929 Slavnostní svěcení parní stříkačky, foto V. Růžička 1912Ukázka hasičského cvičného zásahu, foto V. Růžička 1912Spolek uherskobrodských válečných vysloužilců, foto neznámý autor 1896Tablo fotografií uherskobrodské architektury, foto neznámý autor 1890 – 1892

 

REKONSTRUKCE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 se rozloučíme se současnou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea,

obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu rekonstrukce otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999