příspěvková organizace Ministerstva kultury

Fotoarchiv
FotoarchivFotoarchiv

 

Obsáhlá sbírka fotografií a negativů dokumentuje město Uherský Brod, jeho okolí a odbornou i kulturní činnost Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jednotlivé fotografie začaly být shromažďovány již v prvních letech existence muzea (kolem přelomu 19. a 20. století). Nejstarší exempláře fotografií (pocházející z let 1865 – 1914), u nichž většinou chybí záznamy o autorech, dokumentují architekturu města, významné kulturní, společenské a politické události v 19. a na počátku 20. století, spolky, úřednictvo politické, soudní a berní správy sídlící ve městě.

 

Z prvního desetiletí 20. století mimo jiné pocházejí také dva významné soubory fotografií od V. Růžičky dokumentující elektrifikaci města Uherského Brodu (1913), období I. světové války a vzniku Československé republiky (1914 – 1919). Období před II. světovou válkou je zachyceno zejména na fotografiích, které pocházejí z místních fotoateliérů A. Kastnera a L. Vladyky, jejichž práce se soustředila především na zachycení osobností a architektonických změn města.

 

Následující události období protektorátu jsou dokumentovány zejména souborem fotografií dnes již zaniklé židovské čtvrti a hřbitova od K. Křivdy (1941) a deportace židovského obyvatelstva od V. Růžičky (1943).

V poválečném období je architektonický vývoj města i okolí dokumentován snímky dobrovolných i odborných muzejních pracovníků J. Beneše, J. Pavelčíka, J. Žaluda a J. Glozy (50. a 60. léta 20. století).

 

Nejnovější doba 60. – 90. let 20. století je pak dokumentována za pomoci odborných pracovníků a fotodokumentátorů muzea, jejichž fotografie zachycují nejen nejnovější vývoj ve městě a okolí, ale také práci samotného muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.


Budova Lidového domu v dnešní ulici Bří Lužů, foto neznámý autor kol. 1930Dnešní Masarykovo náměstí, foto V. Růžička 1900Mariánské náměstí, foto neznámý autor 1929 Slavnostní svěcení parní stříkačky, foto V. Růžička 1912Ukázka hasičského cvičného zásahu, foto V. Růžička 1912Spolek uherskobrodských válečných vysloužilců, foto neznámý autor 1896Tablo fotografií uherskobrodské architektury, foto neznámý autor 1890 – 1892