příspěvková organizace Ministerstva kultury

František Rajchl (1865 - 1938) - učitel, překladatel a muzejník

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
pořádalo výstavu

FRANTIŠEK RAJCHL (1865 - 1938)
- UČITEL, PŘEKLADATEL A MUZEJNÍK

výstava k 70. výročí úmrtí dlouholetého předsedy
Muzejní společnosti v Uherském Brodě
a regionálního polyhistora

součástí výstavy byla sbírka pohlednic Fr. Rajchla

vernisáž proběhla
v pátek 21.11.2008, 17:00

úvodní slovo měl
Ing. Rostislav Rajchl, vnuk
(včetně textu Prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.
- Prof. V. Podborský uskutečnil 18.2.2009 v Uherském Brodě přednášku k problematice pravěkého náboženství a jeho vztahu ke křesťanství (MSKA Uh. Brod), Prof. Podborský je také autorem knihy "Náboženství pravěkých Evropanů (MU Brno))

v kulturním programu vystoupili
Roman Švehlík (Divadlo Brod) - přednes literárního textu "Búdaři"
Marie Rosenfeldová (Gymnázium JAK, Uh. Brod) - kytara, zpěv (spirituály)

Malý výstavní sál
21.11. 2008 - 1.3. 2009

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999