příspěvková organizace Ministerstva kultury

Historie
HistorieHistorie

 

HistorieSoubor historických trojrozměrných předmětů (dále jen podsbírka Historie) Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě pochází z hlediska své provenience a jeho využití převážně z regionu Uherskobrodska, méně často z regionů jiných, odkud byly tyto předměty získány koupí nebo darem. Zcela výjimečně jsou zastoupeny i předměty pocházející ze vzdálenějších evropských regionů. Převážně se jedná o užitné předměty ze 17. – 20. století, jejichž výjimečnost nebo zajímavý technický charakter se zasloužily o jejich trvalé zachování.

 

Základ celé rozsáhlé podsbírky Historie byl položen již mezi léty 1894 – 1898 v souvislosti s konáním Národopisné výstavky v Uherském Brodě a s pozdějším záměrem založit zde muzeum. Původně jen nevelká sbírka historických předmětů, pocházejících z Uherského Brodu a nejbližšího okolí, byla do roku 1918 doplňována převážně z darů a finančních odkazů místních obyvatel. Teprve 20. a 30. léta 20. století přinesla rozšíření podsbírky na základě několika cílených nákupů jak z regionu Uherskobrodska, tak z regionů jiných, avšak i nadále převážnou část nových přírůstků tvořily darované předměty. V poválečném období a v letech 1950 – 1980 nastává v souvislosti s prohlubující se specializací muzea na komeniologii, k určitému útlumu v rozšiřování této podsbírky, avšak i přesto v tomto období je do této podsbírky získána darem celá řada cenných předmětů, zejména pak z mobiliáře nedalekého zámečku Obora náležejícího hraběnce Josefině Kounicové. Od 80. let a v letech 90. je tato podsbírka systematicky doplňována a vedena na základě plánu pro sbírkotvornou a nákupní činnost muzea.

 

Pro lepší orientaci a evidenci je celá podsbírka členěna do následujících devatenácti fondů: cín, faleristika, historický nábytek, historické sklo, houslařství, hudebniny, chronometrie, kloboučnictví, kov, legionáři, medicína, měšťanská domácnost, militaria, školství, vexilologie, voskářství, vynálezy a technika, zámečnictví a kovářství.


 

 Kuchyňské hodiny plechové - ciferník s ruční malbou, 1750Hrací skříňka - polyfon, Antonín Tieze, konec 19. stoletíTalíř na havdalu, počátek 20. stoletíČíška z mléčného skla s emailovou malbou Turka, 2. pol. 18. stoletíPorcelánová miska dekorovaná chinoiserií, přelom 17. - 18. stoletíPorcelánová konvička dekorovaná vzorem skála a pták, Míšeň, 1. pol. 18. stoletíModerátorová porcelánová lampa s automatickou regulací hladiny oleje, polovina 19. stoletíDekorační korbel ze zeleného skla v kovové montáži, konec 19. stoletíElektrický zapalovač na principu karbidové lampy, 1840 - 1860Obchodnické vážky na vážení dukátů, 18. stoletíStolní kříž s řezbou Krista ze slonové kosti, 1. třetina 18. stoletíHedvábný vějíř s žánrovou malbou a flitrovou aplikací, 90. léta 18. stoletíNáhrdelník s křížem vyrobený z lidských vlasůŘád Bílého lva - řetěz (kolana), 60. - 80. léta 20. stoletíŘád Bílého lva I - odznak I. třídy, 60. - 80. léta 20. stoletíTruhlice na městská provilegia, typáře a finanční hotovost, 18. stoletíCechovní truhlice (pokladna), zdobená polychromií, zlacenými řezanými aplikacemi a kartušemi. Pokladna cechu stavitelů a kameníků (1670)Telurium - přístroj pro znázornění pohybu Země kolem Slunce, Jan Felkl, Praha, 1852-1870Edisonův fonograf 'Standard', 1898