příspěvková organizace Ministerstva kultury

HISTORY AND FUNCTION OF THE JOURNAL

The Museum in Uherský Brod began to issue Yearbooks shortly after it was established (1898). These Yearbooks informed about the activities of the Museum Society and they were not published regularly. However, they were not of a scientific character. In the 1950s, the so-called Reports on the John Amos Comenius Museum in Uherský Brod were introduced. These Reports were, especially thanks to the then-Director RNDr. Jan Pavelčík, CSc. (1906–1990), more valuable as to quality and quantity. The Reports were usually published once a year. There were contributions dealing with various archeological, ethnographical, historical and comeniological topics.

 

At the beginning of normalization, a young philosopher and comeniologist, PhDr. Pavel Floss (* 1940), came to the Museum in Uherský Brod. He had previously worked in Přerov Museum and established himself as a well-known researcher who organized comeniological conferences. The presented papers were published in the journal Colloquia Comeniana.

 


Professor Floss continued with this tradition in Uherský Brod. He became the head of the comeniological department and between 1974 and 1976 he was the acting Director of the museum. He stood at the birth of the International Comeniological Symposia and, furthermore, at the birth of the new journal Studia Comeniana et historica (SCetH). The journal was created on the basis of the Reports on the Museum and Colloquia Comeniana. The new journal, however, was immensely different from the Reports – there was a new graphic form, new structure and above all the contents substantially differed.

 

The journal was supposed to become not only national periodical, but also international one. Uherský Brod was supposed to be the Czechoslovak centre of comeniological research and the journal the publication forum for this endeavour. The structure of the journal is designed in its second volume. It was divided into two parts – pars comeniologica and pars historica. Each of this parts contained a section dedicated to articles (études et articles) and reviews (critique). Furthermore, there was a part called varia. Occasionaly, documents and sources were published (they created one separate issue – e.g. The Unknown Diary of John Amos Comenius). Starting with the issue No. 10/1975, the structure changed once again and only the division into three parts – that is articles, reviews and various was preserved. Originally, the journal was supposed to be published every 3 months. Because of various difficulties, it was published twice a year.

 

Jednání kolokvia

On the left: Opening ceremony of the First Colloquium Jan Blahoslav, the predecesor of Comenius (1.–3. 9. 1971). Vlasta Fialová, Otakar Odložilík, Miriam Bohatcová, H. Bethke.

On the right: Meeting of the presenters in Hotel Javořina in Uherský Brod. Emanuel Strnad, Pavel Floss, Klaus Schaller, Ervín Koukal, Josef Polišenský

 

However, the journal was connected with the International Comeniological Colloquia which were organized by Pavel Floss and his co-workers in Přerov and then in Uherský Brod. Considering the ongoing normalization, which suppresed the free development of science and isolated some of the researchers, the Colloquia were an event which provided a unique possibility for meeting of scientists and researchers who were not repressed by the regime as well as those who were probihited from publishing. This uniqueness attracted many personalities which would probably not become acquainted with Uherský Brod and Comenius without this opportunity.

 

Nowadays, the journal still represents one of the platforms for scientists where they can publish their findings and inform the researchers from other countries, as it is subscribed to all over the world. Therefore, the journal is not only one of the museum periodicals, but it can be regarded as an almanac of both Czech and world comeniology.

 

 

Mimořádné opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19.
Od 1. září 2020 při vstupu do všech vnitřních prostor našeho muzea je nutná
ochrana dýchacích cest ROUŠKOU.
Děkujeme za pochopení.

 

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999