příspěvková organizace Ministerstva kultury

Hus, Komenský a česká reformaceMuzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
pořádá ve dnech

15. a 16. října 2014 (st, čt)

XXIX. Mezinárodní komeniologické kolokvium

Hus, Komenský a česká reformace


jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina, němčina

čas pro referáty 30 min.
diskusní příspěvky 15 min.

přihlášky zasílejte do 31. července 2014
na adresu

Mgr. Petr Zemek, Th.D.
Muzeum J. A. Komenského
Přemysla Otakara II. 37
688 12 Uherský Brod

Vybrané příspěvky budou publikovány v časopise
Studia Comeniana et historica.

V rámci kolokvia bude ve středu 15. října 2014 ve 20.00 hodin otevřena putovní výstava
Muzea Jana Husa v Kostnici (SRN) a Husitského muzea Tábor
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
! ! !  M U Z E U M   J E  O T E V Ř E N O   O D  1 2 .   K V Ě T N A   9 . 0 0   ! ! !

 

„J S M E   M U Z E U M   Z O D P O V Ě D N É   A   B E Z P E Č N É“

 

A   K   T   U   Á   L   N   Ě : NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD | PROVOZ KNIHOVNY od 8. 6.


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 


Z A S Í L ÁN Í    N O V I N E K   M A I L E M – ZDE

 

M  u  z  e  j  n  í     k  a  v  á  r  n  a

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

měsíční pozvánky 2020:

ČERVEN

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999