příspěvková organizace Ministerstva kultury
Zpět ke kořenům / Komenský lidstvuKnihovna / Komenský lidstvuStará škola / Komenský lidstvuStará škola / Komenský lidstvuInformatorium / Komenský lidstvuInformatorium / Komenský lidstvubarokní sloupový sál

KOMENSKÝ LIDSTVU

 

uzavření expozic

 

EXPOZICE UZAVŘENA

Z DŮVODU JEJÍ REVITALIZACE

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu“, která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro dokončení rekonstrukce prostor muzea, obměnu vystavených sbírek i koncepčního řešení.

Ostatní části muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy – budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022, v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

  

Velké poděkování patří:

 

Autoru výtvarně prostorového konceptu, scénografie a scénáře – Akad. arch. Petru Fuchsovi

 

Odborýmí poradcům:

Prof. PhDr. Pavelu Flossovi

PhDr. Markétě Pánkové

PhDr. Františku Kožíkovi

Prof. PhDr. Janu Kumperovi, CSc.

Prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc.

PhDr. Martinu Steinerovi

PhDr. Vladimíru Urbánkovi, Ph.D

PhDr. Stanislavu Zajíčkovi

 

Grafika:

Evženu Jechovi

 

Audiovizuální tvorba:

Marku Srbovi

Zbyňku Srbovi

Fotoprogramu Brno

Janu Prokopcovi

KTE Praha

 

Realizace:

Ing. Richardu Jechovi

Interexpu Zlín

 

Konstrukce:

Iloně Květenské

Bedřichu Květenskému

 

Skript a dokumentace: Janě Čadilové

 

© 1992 Fux team Praha a Art centrum Praha

Expozice Jan Amos Komenský lidstvu byla otevřena

Stálá expozice otevřena prezidentem Václavem Havlem (1936–2011) 28. 3. 1992 pod záštitou UNESCO.

 

 

V roce 2016 byla zahájena revitalizace stálé expozice Jan Amos Komenský lidstvu. První etapa – přebudování Staré a Nové školy – proběhla v letech 2016–2017, druhá – přesunutí Labyrintů – proběhla v roce 2018, poslední etapa se uskuteční v letech 2020–2022.

 

Stará a Nová škola byla přebudována autorským týmem: Arch. Vojtěch Lekeš, Alexandra Haluzová, Mgr. Radek Tomeček a Jan Gazdík. Nová škola byla přeměněna na Informatorium.

Část Labyrinty byla v roce 2018 přestěhována do prostor bývalého velkého výstavního sálu a upravena výtvarnicí Alexandrou Haluzovou a Mgr. Petrem Zemkem, Th.D. Citace Komenského v této části jsou převzaty z knihy Prof. Amedea Molnára a Prof. Noemi Rejchrtové Jan Amos Komenský o sobě (Praha 1987). Labyrinty budou sloužit dočasně, do realizace třetí etapy revitalizace.


info covid

(plné znění)


  • Povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech
  • Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy
  • Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží ON
  • U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit ON – kontrolu provádí organizátor

 

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí


 

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999