příspěvková organizace Ministerstva kultury

Ve vzduchu

Muzeum Jana Amose Komenského
uspořádalo vernisáž výstavy

Milivoj Husák
VE VZDUCHU


velkoformátové kresby a obrazy
z cyklu DECEM FONTES - DESET STUDEN


(ZDE - rozhlasová relace ČRo Vltava - rozhovor s Akad. mal. Milivojem Husákem 28.8.2007, redaktor Petr Slinták)

vernisáž proběhla v pátek 24. srpna 2007, 17:00 hodin
výstavu uvedl autor, součástí vernisáže byla projekce
dokumentu "Decem fontes - Deset studen"o autorově
malířské instalaci v ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou

sloupový sál muzea

výstava byla prodloužena do 11. 11. 2007

Výstava sestává z velkoformátových kreseb a obrazů z původního autorova cyklu „Decem fontes – Deset studen“, který byl již dříve k vidění v ambitu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře (2004). Právě tato malířská instalace společně s instalací v prostorách sakrální architektury J. B Santiniho „Tělo v vosk, srdce v knot, duše v plamen“ (2002) zaujímají zvláštní postavení mezi padesátkou autorových samostatných výstav. Kromě ocenění a zastoupení ve sbírkách u nás i v zahraničí jsou známé jeho realizace ilustrací, fotoobrazů a divadelních výprav k „Labyrintu světa a lusthauzu srdce“ J. A. Komenského (1983 – 1989), nástěnná malba „Anděl a Komediant“ (věž Divadla Husa na Provázku v Brně, 1993) či scénické návrhy a realizace pro Divadlo U stolu v Brně (1997- 2005).

Milivoj Husák se vrací do výstavních prostor muzea po loňské spolupráci na výtvarném řešení expozice v Naardenu „Vivat Comenius – Posel vzdělanosti, lidskosti a tolerance“. Nyní přichází se svou poslední abstraktní tvorbou a přibližuje tak svět niterného duchovního dialogu.

článek pro tisk ZDEinfo covid

(plné znění)


  • Povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech
  • Dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy
  • Zákaz účasti na skupinové prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky a nedoloží ON
  • U skupinových prohlídek v počtu nad 20 osob je nutné doložit ON – kontrolu provádí organizátor

 

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí


 

REVITALIZACE EXPOZICE – 3. etapa

Dne 20. září 2021 jsme se rozloučili se stálou expozicí „Jan Amos Komenský lidstvu",

která důstojně provázela návštěvníky od roku 1992. Za téměř 30 let jejího trvání se do expozice

zasahovalo minimálně, nyní však nadešel čas pro obměnu koncepčního řešení i vystavených sbírek hlavní expozice.

Ostatní prostory muzea – Stará škola, Informatorium, Starožitnosti Uherskobrodska i krátkodobé výstavy –

budou po celou dobu přípravy nové expozice otevřeny jako obvykle.

Děkujeme Vám za přízeň a uděláme vše pro to, abychom Vás 28. března 2022,

v den 430. výročí narození Jana Amose, slavnostně přivítali v novém.

 

 

Návštěvní řád


virtuální návštěva muzea on-line / ZDE

 

2020–2022 Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského


 

 

ICOM Prague 2022


zasílání novinek – ZDE

Muzejní kavárna

 

 

kontakt informace muzeum odkazy

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE

tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz

muzeum@mjakub.cz

ID datové schránky: iw39kef

OTVÍRACÍ DOBA

VSTUPNÉ

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

PRONÁJMY SÁLŮ A PROSTOR

CENÍK kopírovaného materiálu

info pro transport výstav

Fakturační údaje
Výroční zprávy MJAKUB / CMN
Zřizovací listina
Interní protikorupční program

Všeob. obch. podmínky (e-shop)
Sloupový sál

Atrium

Japonská zahrada

ON-LINE KATALOG KNIHOVNY
Koncepce sbírkotvorné činnosti MJAKUB 2021–2025

Koncepce rozvoje MJAKUB 2019–2023

Veřejné zakázky

GDPR

Ministerstvo kultury ČR

Asociace muzeí a galerií ČR
Profesní etický kodex ICOM

– INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999