příspěvková organizace Ministerstva kultury

POKYNY PRO AUTORY

Příspěvky zasílejte elektronickou poštou (pospisilova@mjakub.cz) případně na adresu redakce (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod).

 

Ke každému článku je třeba dodat summary v anglickém jazyce (rozsah max. 500 znaků). U cizojazyčných textů je vyžadováno české résumé (může zajistit redakce).

 

Články jsou recenzovány a jejich zveřejnění je podmíněno kladným vyjádřením recenzentů a schválením redakční radou.

 

Časopis nepožaduje poplatky za podání či recenzní posouzení článků.

 

 Zásady úpravy textu v časopise Studia Comeniana et historica

 

 

Zásady úpravy textu v SCetH  POKYNY PRO AUTORY

 

Editing Principles for Publications in SCetH  POKYNY PRO AUTORY