příspěvková organizace Ministerstva kultury

J. A. Komenský - teolog a náboženský myslitel