příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAK chtěl změnit svět [12 / HU 2] ǀ ORBIS PICTUS

putovní výstava o životě, díle a odkazu J. A. Komenského

MAĎARSKO, Sárospatak

2017/04/28–2018

(maďarská jazyková verze výstavy)

 

Výstava originálů učebnice Orbis pictus a putovní panelová výstava v Sárospataku (EN).

 

Výstava se uskutečnila 28. 4. 2017 za účasti velvyslanců ze sedmi zemí, kde Komenský působil.

 

 

JAK chtěl změnit svět [12 / HU 2] ǀ ORBIS PICTUS