příspěvková organizace Ministerstva kultury

JAK chtěl změnit svět [19 / CZ 14]

putovní výstava o životě, díle a odkazu J. A. Komenského

HORNÍ KRUPÁ, Evangelický sbor

2020/05/25–2020/09/30

(česká jazyková verze výstavy)